Praktika raamleping

Lõputööde kaitsmisel hinnati 16 esimese tasandi lõputööd ja 2 magistritööd

Lõputööde teemad hõlmasid Uue Testamendi, hingehoiu ...

...  ja nende omavaheliste suhete, süstemaatilise teoloogia, koguduste kodulehtede ja meedia laiema kasutamise, kirikuloo ja selle eriküsimuste, sotsioloogia valdkonna küsimuste nagu koguduste liikmete kirikut puudutavate vaadete ja annetamiskultuuri ning pühapäevakoolide toimimise kohta. Paljude lõputööde järeldusi ja tulemusi saab soovi korral kasutada kirikutöös nii keskselt kogu kirikut hõlmavana kui ka üksikute koguduste poolt rakendatuna.

Soovime lõputööde edukatele kaitsjatele rõõmu instituudi lõpetamise vormistamisel ning õnnistust edasises töös ja järgnevate tasemete õpingutlel.


Randar Tasmuth
dekaan