Eelkaitsmine veeb 2019

Usuteaduskonnas toimus lõputööde eelkaitsmine

Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas toimus 13. ja 14. veebruaril kevadel kaitsmisele tulevate lõputööde kavandite eelkaitsmine.

Eelkaitsmine toimus seminari vormis ja üliõpilane esitas lisaks oma töö kavale ka ühe peatüki sisu ning selgitas töö eesmärki ja selle saavutamise
teid. Arutluse käigus saadud tagasiside tunnustas heade kavandite tugevusi ja andis suuniseid puuduste kõrvaldamiseks seal, kus seda vaja oli.

Randar Tasmuth

komisjoni esimees