Diakonid u

Diakonieksam

EELK konsistooriumi liikmetest koosneva komisjoni ees sooritas 20.02.2018 neli tulevast diakoni:

 Valdek Hang, Meelis Holsting, Tanel Meiel ja Ülle Reimann edukalt diakonieksami. Eksamile eelnes EELK UI pastoaalseminaris diakonikursus.

EELK UI