EELK Usuteaduse Instituut koroonaviiruse leviku olukorras

UI maja päikseline

Rektori käskkiri nr 9, 31.03.2021:

EELK Usuteaduse Instituut Covid-19 viiruse leviku olukorras

Võttes aluseks EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja § 25 punkti 8, EELK Usuteaduse Instituudi Nõukogu otsuse nr 1.1-6/10, 30.11.2020, EELK Konsistooriumi kui omaniku EELK UI Nõukogu otsust toetava seisukoha ja Eesti Vabariigi Valitsuse 30.03.2021 pressiteate Vabariigi Valituse otsuse kohta Covid-19 piiranguid pikendada kuni 25.04.2021:

1. Arvestades jätkuvalt kõrget koroonaviirusesse nakatumise määra Eesti Vabariigis, otsustan vältimaks võimalikku ohtu EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilastele, õpilastele, õppejõududele ja teistele töötajatele pikendada EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonna distantsõppel oleku aega 1.04.2021 - 30.04.2021, va individuaaltunnid ja muud erandjuhud, kui õppetöö distantsõppele
viimine ei ole võimalik ja mille puhul tagatakse maskikandmisekohustuse, käte desinfitseerimise, majas olevate isikute liikumise hajutatuse nõue.

2. Pastoraalseminari, Kirikumuusika ja Täiendusõppe osakonna õppesessioonid võivad toimuda perioodil 1.04.2021 - 30.04.2021 distantsõppest, va individuaaltunnid ja muud erandjuhud, kui
õppetöö distantsõppele viimine ei ole võimalik ja mille puhul tagatakse maskikandmisekohustuse, käte desinfitseerimise, majas olevate isikute liikumise hajutatuse nõue.

3. Pikendan EELK Usuteaduse Instituudi administratiivtöötajate distantstööl oleku aega 1.04.2021 - 30.04.2021. Suhtlus töötajatega toimub töötajate tavapärastel tööaegadel telefoni ja e-posti teel.
Vajadusel on võimalik kokku leppida kohtumisi EELK Usuteaduse Instituudi töötajaga ka koolihoones. Kohtumiste korral tuleb tagada kõigi terviseohutusnõuete täitmine.

4. EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu jääb avatuks tavapärastel aegadel (Raamatukogu on avatud T 10.15-14.00, K 11.15-17.30, N 13.15-17.00, R 10.15-15.00; E suletud; UI usuteaduse
rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe sessioonide ajal K-R 9.15-17.15; Kristliku kultuuriloo sessioonide ajal N 13.15-18 ja R 10.15-17), kuid raamatukogu külastamine toimub eelneval kokkuleppel raamatukogu juhatajaga. Raamatukogu lahtioleku ajal tuleb tagada kõigi terviseohutusnõuete sh 2+2 distantsi hoidmine, maskikandmisekohustuse, käte desinfitseerimise täitmine.

5. Instituudi ruumide rentimisel välja tuleb tagada, et rentnikud järgivad Instituudi majas liikudes 2+2 reeglit, täidetakse maskikandmisekohustust, käte desinfitseerimise nõuet, majas olevate isikute
liikumine toimub hajutatult. 

Marko Tiitus
Rektori kt