EELK Usuteaduse Instituut koroonaviiruse leviku olukorras

UI maja päikseline

Head Usuteaduse Instituudi õppejõud, üliõpilased ja töötajad

Head Usuteaduse Instituudi nõukogu liikmed

Saadan teile rektori käskkirja, mis reguleerib Usuteaduse Instituudi õppe- ja töökorraldust veebruarikuus. Olles pidanud nõu kõigi osakondade juhtide ning rektoraadi ja dekanaadi töötajatega oleme otsustanud, et veebruaris toimub õppetöö usuteaduskonnas, kus õpperühmad ja sellest tulenevad nakkusriskid on kõige suuremad, täielikult distantsõppe vormis. Pastoraalseminaris ja kirikumuusikaosakonnas toimub õppetöö kas täielikult kontaktõppena Pühavaimu tn 6 õppehoones või siis kombineerituna kontakt- ja distantsõppena vastavalt osakondade juhtide antud juhistele.

Instituudi töötajatel oleme pikendanud kaugtöö perioodi kuni veebruari lõpuni. See tähendab, et kõigi töötajatega saab ühendust telefoni ja e-posti kaudu ning vajadusel ja kokkuleppel võib korraldada kohtumisi ka Usuteaduse Instituudis, kui järgitakse vajalikke ohutusreegleid. Maja ei ole suletud, aga me väldime veel veebruarikuus olukorda, kus töötajad peaksid pikkade päevade kaupa olema mitmekesi tööruumides ning kasutama igapäevaselt ühistransporti.

Meie lootus ja palve on, et märtsis võiksime ka usuteaduskonna sessiooniks koguneda taas Pühavaimu 6 majja, kuid loomulikult sõltub see kõik ühiskonnas toimuvatest protsessidest ja ka valitsuse ning terviseameti juhistest.

Loodan teie mõistvale suhtumisele ja jätkuvale heale koostööle.

Õnnistatud küünlapäeva soovides

Marko Tiitus

Rektori kt

------------

Rektori käskkiri:

Võttes aluseks EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja § 25 punkti 8, EELK Usuteaduse Instituudi
Nõukogu otsuse nr 1.1-6/10, 30.11.2020 ning EELK Konsistooriumi kui omaniku EELK UI
Nõukogu otsust toetava seisukoha:

1. Arvestades jätkuvalt kõrget koroonaviirusesse nakatumise määra Eesti Vabariigis, otsustan
vältimaks võimalikku ohtu EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilastele, õpilastele, õppejõududele ja
teistele töötajatele pikendada EELK Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonna distantsõppel oleku
aega 1.02.2021 - 28.02.2021, va individuaaltunnid ja muud erandjuhud, kui õppetöö distantsõppele viimine ei ole võimalik ja mis on eraldi rektori kt-ga kooskõlastatud.

2. Pastoraalseminari, Kirikumuusika ja Täiendusõppe osakonna õppesessioonid võivad toimuda
perioodil 1.02.2021 - 28.02.2021 kontaktõppena või kombineerituna distants- ja kontaktõppest, kui
on tagatud õpilaste hajutamine sh laulu- ja hääleharjutuse tundides 2+2 reegli täitmine, rühmad
suurus jääb piiridesse 10 õpilast+1 õppejõud ning täidetakse teisi terviseohutusnõudeid sh
maskikandmisekohustus, käte desinfitseerimine.

3. Pikendan EELK Usuteaduse Instituudi administratiivtöötajate distantstööl oleku aega 1.02.2021 -
28.02.2021. Suhtlus töötajatega toimub töötajate tavapärastel tööaegadel telefoni ja e-posti teel.
Vajadusel on võimalik kokku leppida kohtumisi EELK Usuteaduse Instituudi töötajaga ka
koolihoones. Kohtumiste korral tuleb tagada kõigi terviseohutusnõuete täitmine.

4. EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu jääb avatuks tavapärastel aegadel (Raamatukogu on
avatud T 10.15-14.00, K 11.15-17.30, N 13.15-17.00, R 10.15-15.00; E suletud; UI usuteaduse
rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe sessioonide ajal K-R 9.15-17.15; Kristliku kultuuriloo
sessioonide ajal N 13.15-18 ja R 10.15-17), kuid raamatukogu külastamine toimub eelneval
kokkuleppel raamatukogu juhatajaga. Raamatukogu lahtioleku ajal tuleb tagada kõigi
terviseohutusnõuete sh 2+2 distantsi hoidmine, maskikandmisekohustuse, käte desinfitseerimise
täitmine.

5. Instituudi ruumide rentimisel välja tuleb tagada, et rentnikud järgivad Instituudi majas liikudes
2+2 reeglit, rühmade suurus jääb piiridesse 10+1 isikut ning täidetakse maskikandmisekohustust,
käte desinfitseerimise nõuet, majas olevate isikute liikumine toimub hajutatult.

Marko Tiitus
Rektori kt