Teadusprojektid

EELK Usutaduse Instituudi Teadusprojektid

 

Esitleti grandi uurimisprojekti kogumikku

Grandi kogumik20. mail 2015 esitleti instituudis uurimisprojekti "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" põhjal avaldatud publikatsiooni.

ETF grandi 8665 raames välja antud Usuteadusliku Ajakirja erinumber annab ülevaate piibliteaduste ja antiigi alastest alusuuringutest Eestis rahvusvaheliselt kättesaadaval kujul. Projekti üldnimetus "Formative Factors of the Early Christian Ideology in the Syncretistic Roman Empire" peegeldab autorite poolt käsitletud teemade avarust ja ajalist hõlmavust enne ja pärast Kristuse sündi kui selle maailma aja keset.

Loe edasi...

Instituudi õppejõudude osalus algavas religioonisotsiolooglises teadustöös

Eesti Kirikute Nõukogu on alustanud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust" (EUU) järjekordse etapi ettevalmistustöid. Uuringuprojekt on pikaajaline, hõlmates analoogselt 2010. aasta etapiga ekspertide komisjoni tegevust, tööd fookusgrupiga EKN-i liikmeskirikute esindajate osalusel, uuringut ennast, konverentsi, kogumiku väljaandmist ning mitut pressikonverentsi uuringutulemuste ning kogumiku tutvustamiseks.

Loe edasi...

Grundtvig projekt

Täiendusõppe projekt: 2012-2014 GRUNDTVIG Multilateral Project Religion and Multiculturality: Educational Pathways for Local Church Leaders, projekt nr 527098-LLP-1-2012-1-NO-GRUNDTVIG-GMP (nr 15 vt siit)

Projekti koordineerija: MF – Norwegian School of Theology (Norra); partnerid: EELK Usuteaduse Instituut, Protestant Theological University (Netherlands), University of Craiova (Rumeenia), Regional Development Foundation (Bulgaria), EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia (Italy).

Loe edasi...

Eduard Vilde 150

EELK UI õppejõud dr Riho Saard osaleb Eduard Vilde Muuseumi ja Kultuuriministeeriumi finantseeritavas teadusprojektis "Eduard Vilde 150". Tema uurimisteemaks on "Eduard Vilde suhe usu ja kirikuga, ning "Prohvet Maltsvet" kui äratuskristlikku liikumist kirjeldav romaan". Teadusprojekti väljundiks on 2015. aasta aprillis toimuv teaduskonverents.

Uurimisprojekt "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis"

Dr. Randar Tasmuth, dr Jaan Lahe, dr Urmas Nõmmik, dr Arne Hiob, doktorandid Elo Süld ja  Ergo Naab uurimisprojekt "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" (2011-2014), Eesti Teadusfondi grant nr 8665.