Süstemaatilise teoloogia õppetooli uurija-üliõpilased kaitsesid lõputöid. Lisatud fotod

4. juunil 2018 oli süstemaatilise teoloogia õppetooli suur rõõmupäev, kuna prof. Thomas-Andreas Põderi juhatatud süstemaatilise teoloogia uurimiseminari kuus liiget kaitsesid edukalt oma lõputöid. Õppetool on uhke ja tänulik! Uurimisseminar on avatud uutele liitujatele (vt lähemalt siit). Palun võtta professoriga julgesti ühendust.

Karin Kallas kaitses magistritööna uurimuse "Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal". Oponendiks oli lektor mag Vallo Ehasalu EELK Usuteaduse Instituudist.

Ariel Süvari kaitses magistritööna uurimuse "And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil". Oponendiks oli dr Johann-Christian Põder Kopenhaageni Ülikoolist.

Rita Belõševa kaitses rakenduskõrgharidustööna uurimuse "Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine". Oponendiks oli lektor mag Vallo Ehasalu.

Kairi Tamuri kaitses rakenduskõrgharidustööna uurimuse "Gerhard O. Forde’i käsitus Martin Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalne luterlus". Oponendiks oli õp Annika Laats.

Doris Raudsepp kaitses rakenduskõrgharidustööna uurimuse "Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused". Oponendiks oli magistrant Volli Nugis, kes jõudis 2016./17. õppeaastal käivitunud süstemaatilise teoloogia uurimisseminari raames esimese üliõpilasena lõputöö kaitsmiseni ja kelle toona kõrgeimale hindele hinnatud uurimuse soovitas instituut esitada vabariiklikule üliõpilaste teadustööde konkursile.

Lisaks osales uurimisseminaris Ülo Liivamägi, kes kaitses magistritööna religioonisotsioloogilise uurimuse "Eesti luterlike vaimulike arusaam vaimulikust arengust". Töö kirjutati lektor mag Liina Kilemiti juhendamisel võrdleva usundiloo õppetooli juures, prof. Põder oli kaasjuhendajaks. Oponeeris lektor mag Marko Tiitus.

Rita kaitsmine

Üliõpilane Rita Belõševa, kaitsmiskomisjoni juhataja prof Randar Tasmuth, oponent lektor Vallo Ehasalu.

Kairi kaitsmine

 Üliõpilane Kairi Tamuri ja prof. Randar Tasmuth.

 Arieli kaitsmine

 Magistrant Ariel Süvari.

Karini kaitsemine1

Magistrant Karin Kallas ja oponent Vallo Ehasalu.

Ülo kaitsmine

Magistrant Ülo Liivamägi.

Vt ka lõputööde kaitsmise kajastust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehel siit.