VII. Süstemaatilise teoloogia õppetooli uudised

kjt logo

 

Raamatukokku saabus väärtuslikku õppekirjandust - suur tänu toetajatele!

Viie aasta jooksul on järjekindlalt ja plaanipäraselt toimunud EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse kogu täiendamine süstemaatilise teoloogia õppekirjandusega.

Loe edasi...

Prof. Põderi ettekanne EELK õigusreformist

 

Prof. Thomas-Andreas Põder olid kutsutud pidama ettekannet 19.02.2020 Tartu Pastoraadis toimunud konverentsil "EELK identiteet?".

Loe edasi...

Kutse Euroopa Religioonifilosoofia Ühingu 23. biennaalkonverentsile 3.-5. sept. 2020 Leeds'i Ülikoolis

 

Konverentsi pealkiri on "Jumal, aeg ja muutus". Konverentsil uuritakse , kuidas aeg ja muutus kui ini mkogemuse ja -tunnetuse kaks tunnusjoont mõjutavad arusaamu Jumalast, jumalikust ja viimsest tõelisusest. Vt konverentsi kodulehte siit. Call for Papers tähtaeg on 15. aprill 2020. 

Õppetooli juhataja Thomas-Andreas Põder külalisprofessor Helsingi Ülikoolis

 

1. jaanuarist 29. juunini 2020 teeb prof. Thomas-Andreas Põder Helsingi Ülikooli oikumeenika professor Risto Saarineni kutsel külalisprofessorina uurimistööd Helsingi Ülikoolis. Põhiliselt on tema töö seotud ühisraamatuga "Sign, Method, and the Sacred: New directions in semiotic methodologies for the study of religion" (Märk, meetod ja püha: uued suunad religiooni uurimise semiootilistes metodoloogiates).

Loe edasi...

Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised (EELK UI õppekirjandus 15)

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta all alaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna ja lisaks PDF-kujul. Selle leiab EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“.

Loe edasi...

2019. aastal toimus süstemaatilises teoloogias kokku kolm koolituspäeva

 

Alates 2016. aastast on toimunud EELK Usuteaduse Instituudi täienduskoolituse osakonna ja süstemaatilis e teoloogia õppetooli koostöös igal aastal vähemalt kaks koolituspäeva. 18. detsembril 2019 toimus teine sügisene koolituspäev teemal "Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessans" (vt ka allolevat fotot). Kevadel toimunud koolitus kandis pealkirja "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis".

Loe edasi...

Täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ 13.11. ja 18.12.2019

 

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss

Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

Loe edasi...

Prof dr Sven Grosse (Basel) avalik külalisloeng "Luterlik teoloogia ja teadusteooria" 11.10.2019 kl 13.15-15.15

 

Loeng toimub saksa keeles, küsimused ja diskussioon inglise keeles. Tõlgib prof dr Thomas-Andreas Põder. Loengut saab lugeda ajakirjast Kirik & Teoloogia siit. Vt ka dekaan prof. dr. Randar Tasmuthi ülevaadet külalisloengust siit.
 

Loe edasi...

Õppetooli juhataja kutse üliõpilastele kaaluda lõputöö kirjutamist süstemaatilises teoloogias

 

Kallid üliõpilased, austatud kaasvõitlejad,

kutsun teid kaaluma tuleval õppeaastal lõputöö kirjutamist süstemaatilise teoloogia vallas. Mul on taas võimalus võtta mõned juhendatavad, kes saavad ühtlasi võimaluse osaleda süstemaatilise teoloogia uurimisseminaridel, kus osaleva d ühiselt minu juhendatavad nii Tallinna kui Tartu usuteaduskondadeset. Infot lõputöödega seonduva kohta (ka võimalikke lõputöö teemasid) leiab instituudi kodulehelt siit

Loe edasi...

Religioonisemiootika sessioonid EASR 17. aastakonverentsil. Kaaskorraldaja prof. T.-A. Põder

 

25.-29. juunini toimub Tartus Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni 17. aastakonverents üldteemal “Religion – Continuations and Disruptions” (Religioon – järjepidevused ja katkestused). Alates 3. juunist on avalikustatud konverentsi programm.

Loe edasi...

Koolitus "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis"

 

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel

"Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis"

Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, kõik asjahuvilised.

Toimumisaeg: 24.04.2019 kl 10.00-17.00.

Loe edasi...

Teaduspreemia

 

Dr Thomas-Andreas Põder esitati riikliku teaduspreemia kandidaadiks

Eesti Vabariigi teaduspreemiaid antakse Eesti teadlastele ja teaduskollektiividele teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest. 2019. aastal jagatakse preemiaid järgmistes valdkondades: 

Loe edasi...

Raamatu esitlus

 

Uue raamatu esitlus 6. veebruaril 12.30 Usuteaduse Instituudis: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“

2018. a lõpul valmis EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professori dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“. Teos esitab süstemaatilis-teoloogilise käsitluse erinevatest teoloogilistest ning ühiskonda ja kultuuri puudutavatest teemadest, nt usu keel, jumalateenistus, evangeelium, usupuhastus, samuti käsitletakse raamatus Eesti teoloogilist mõttelugu ning teoloogia dialoogi teiste elu- ja ühiskonnavaldkondadega. Teaduslik-akadeemiline monograafia on originaalteos, mis on 20 aasta teoloogilise uurimistöö tulemus.

Loe edasi...

Religioonisemiootika

 

Kutse Tartus toimuvale üle-Euroopalisele religiooniuuringute 17. aastakonverentsile: religioonisemiootika paneeli kaaskorraldab prof dr Thomas-Andreas Põder

25.-29. juunini toimub Tartus Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni 17. aastakonverents üldteemal “Religion – Continuations and Disruptions” (Religioon – järjepidevused ja katkestused). Korraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Usundiloo Selts. Konverentsi kodulehe leiab siit. Konverentsil toimuvad paneelid – n-ö alakonverentsid – enam kui 60 teemal. Vt täielikku nimekirja ja sisututvustusi siit. 10. jaanuarini 2019 on pikendatud tähtaega, mil huvilised saavad esitada taotlusi ettekande pidamiseks.

Loe edasi...

Bioeetika koolitus 2 (7)

 

Lõppes süstemaatilise teoloogia õppetooli ja täienduskoolituse osakonna teine koolitussari. Lisatud slaidid!

14. novembril toimus dr J.-C. Põderi (Kopenhaageni Ülikool) teine koolitus evangeelsete orienteerumis abi de üle elu alguse ja lõpuga seotud eetilistes küsimustes. Aluseks oli sel sügisel eesti keelde tõlgitud ""Enne kui ma sind emaihus valmistasin..." Reproduktiivmeditsiini eetikajuhend. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE)". Kummagi koolituse aluseks olnud orienteerumisabid ilmuvad lähiajal eesti keeles e-raamatuna.

 

Bioeetika 2. koolitusel osales ühtekokku 26 inimest - kirikuõpetajad, hingehoidjad, meditsiini ja õigusvaldkonna esindajad, teoloogia ja hingehoiu valdkonna üliõpilased jt huvilised.

 

Loe edasi...

Prof Põderi kõnetunnid 2018. a. sügisesemestril

 

Süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja kõnetunnid 2018./2019. õa sügissemestril

Prof dr Thomas-Andreas Põderi kõnetund toimub 2018./2019. õa sügissemestril teoloogiaõppekavade õppesessioonidel neljapäeviti kl 12.25-13.15. Kõnetundi on vajalik eelnevalt registreerida Doodle'i kaudu siin.

Loe edasi...

Peterburi loengud

 

EELK Usuteaduse Instituudi koostöö Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku Teoloogilise Seminariga - professor Thomas-Andreas Põderi külalisloengud

22.–31.8.2018 toimus Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku (VELK) Teoloogilises Seminaris järjekordne suveseminar. Seminar asub Peterburi südamest umbes poole tunni sõidu kaugusel Novosaratovskas. Juba 20 aastat valmistatakse seal ette kirikuõpetajaid ning teisi kiriku kaastöölisi.

Seekordse suveseminari teemaks oli „Reformatsioon – vaatepunktide paljusus”. Rahvusvahelisteks külalisprofessoriteks olid kutsutud kaks kirikuloolast ja kaks süstemaatilist teoloogi, kes igaüks pidas 14 akadeemilist tundi loenguid, mis tõlgiti vene keelde ja videosalvestati taaskasutamiseks tulevikus.

Loe edasi...

Nordic Systematic

 

Kutse kõigile süstemaatilise teoloogia huvilistele Põhjamaade süstemaatilise teoloogia 19. konverentsile 10.-12.01.2019 Norras

Ca iga nelja aasta tagant toimub suur Põhjamaade süstemaatilise teoloogia konverents, kuhu on oodatud ka osalejad Eestist. Konverentsil esinevad regiooni juhtivad süstemaatikud, kuid oma uurimisprojekte saavad tutvustada ka kõik süstemaatilise teoloogia doktorandid, kes selleks soovi avaldavad. Üksikasjaliku informatsiooni programmi, registreerimistähtaegade, ettekande taotluste ja kõige muu vajaliku kohta leiab konverentsi kodulehelt.

Loe edasi...

Süstemaatilise teoloogia õppetooli uurija-üliõpilased kaitsesid lõputöid

 

Süstemaatilise teoloogia õppetooli uurija-üliõpilased kaitsesid lõputöid. Lisatud fotod

4. juunil 2018 oli süstemaatilise teoloogia õppetooli suur rõõmupäev, kuna prof. Thomas-Andreas Põderi juhatatud süstemaatilise teoloogia uurimiseminari kuus liiget kaitsesid edukalt oma lõputöid. Õppetool on uhke ja tänulik! Uurimisseminar on avatud uutele liitujatele (vt lähemalt siit). Palun võtta professoriga julgesti ühendust.

Loe edasi...

Bioeetika koolitus 1

 

Toimus dr J.-C. Põderi esimene koolitus evangeelsete orienteerumisabide üle elu alguse ja lõpuga seotud eetilistes küsimustes. Lisatud slaidid ja fotod!

2. mail toimunud koolituse aluseks oli läinud aastal eesti keelde tõlgitud "Aeg elada, aeg surra. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) orienteerumisabi surma kiirendavate otsuste ja surijate eest hoolitsemise küsimustes". Bioeetika koolitusel osales ühtekokku 30 inimest - kirikuõpetajad, hingehoidjad, meditsiini ja õigusvaldkonna esindajad, teoloogia ja hingehoiu valdkonna üliõpilased jt huvilised.

 

Loe edasi...