Kõrghariduse esimesel tasandil on keskne aine sissejuhatus Uude Testamenti. Siin aitab alust rajada raamat E. Lohse, Uue Testamendi tekkelugu

 UT tekkelugu Lohse

Magistriõppes keskendutakse varakristluse ajaloole, meetodiõpetusele ning Uue Testamendi teoloogiale. K. M. Fischer, Algkristlus


Nõmmik, U. ja Tasmuth, R. Sissejuhatus eksegeetikasse.


Tasmuth, R. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia.