II. Süstemaatilise teoloogia õppetool:
 
Inimesed ja teadustöö
 
 
 

1. Korralised õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Kõnetund toimub 2020. a. kevadsemestril teoloogiaõppekavade sessioonidel neljapäeviti kl 12.25-13.15. Kabinet asub UI peahoone 4. korrusel arvutiklassi taga. Alternatiivina võib kohtumine toimuda samal ajal Skype'i videokõne vahendusel. Kõnetundi on vajalik eelnevalt registreerida e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. NB! Õppetööga seotud küsimuste arutamine toimub üksnes auditoorse kohtumise ja kõnetunni raames, mitte e-posti teel.

t a poder foto tkuusemaa

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist); religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

 

Valik publikatsioone:

 • Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised, kaaskoostajad J.-C. Põder ja K. Kask (EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjandus 15, 2019)
 • Monograafia Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII: Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018, 609 lk)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Monograafia Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud saksa ja inglise keelest (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Üle 100 teadusliku ja populaarteadusliku artikli
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (rajatud 2011) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige

 

Käimasolevad uurimisprojektid:                          

 • Teosemiootika (2016-2022)
 • Oikumeeniline teoloogia (kirikuosadus, religioonide/maailmavaadete dialoog) (2015-2022)
 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis (2015-2018)
 • Reformatsiooniteoloogia ja selle tänapäevane tähendus (2015-2017)

Konverentsidel osalemised ja ettekanded 2020 (nimekirja täiendatakse)

- Kutsutud ettekanne "Systematic Theology in Today's Estonia" [Süstemaatiline teoloogia tänapäeva Eestis] "Süstemaatilisest teoloogiast tänapäeva Eestis" Helsingi ja Lundi ülikooli ühisel oikumeenika ja dogmaatika doktoriseminaril, 11.02.2020, Helsingi/Soome.
- Kutsutud ettekanne "Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist" konverentsil "EELK identiteet?", Tartu Pastoraat, 19.02.2020.
Saksamaa.
- Osalemine Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu esindajana konsultatsioonil Euroopa Baptisti Föderatsiooni juhtkonnaga, 30.04.2020, Elstal/Saksamaa.
- Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) delegatsiooni liige (EKOE oikumeenia ekspertnõukogu liikmena) EKOE ja Euroopa Baptisti Föderatsiooni kohtumisel, 28.-30.04.2020, Elstal/Saksamaa.

Vt T.-A. Põderi ettekande "Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist" (2020) videosalvestust (kokku 32 min): 1. fail, 2. fail, 3. fail; kuula 35:58–01:07:45; loe ka teksti ametlikku, poolevõrra mahukamat täisversiooni siit.

Vt T.-A. Põderi ettekande "Koostatava lauluraamatu väljakutsed dogmaatika vaatenurgast" (2018) videosalvestust.

Vt T.-A. Põderi ettekande "Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna" (2016) videosalvestust (algab 38:33).

Vt T.-A. Põderi ettekande "Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni" (2016) videosalvestust (esimesed 45 minutit)

Vt T.-A. Põderi vastust küsimusele, mis on dogma, saates "Ajalik ja ajatu" (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s (sisaldab ka kirjutiste faile)
 
 

Arne Hiob, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

 


2. Erakorralised õppejõud

Õppetooli õppetööd aitavad läbi viia ka erakorralised õppejõud:

 

Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
 
Karin Kallas-Põder, MA (teoloogia) ja Helsingi Ülikooli doktorant, lektor
 
Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, dr. theol., Rostocki Ülikooli usuteaduskonna eetika nooremprofessor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Robert Kolb, PhD (teoloogia), luterliku teoloogia külalisprofessor

 

4. Õppetooli uurija-üliõpilased (praegused lõputööde kirjutajad)

Prof. T.-A. Põderi juhendatavad EELK Usuteaduse Instituudis seisuga märts 2020, nende uurimistööde esialgsed pealkirjad ja eeldatav kaitsmisaeg (varasemad uurija-üliõpilased kajastuvad õppetooli juures kaitstud lõputööde kronoloogilises nimekirjas).
 
Rita Rae (RKH), Kirikukäsitluse rõhuasetuste teisenemised Elmar Salumaa lühemates kirjutistes (kevad 2020)
Jana Abzalon (RKH), Lutheri "Traktaat kristlase vabadusest" ja selle tähendus täna E. Jüngeli näitel (kevad 2019)
Kreet Aun (MA-kandidaat KKL), Lootusest (Jürgen Moltmann, Gerhard Sauter) (kevad 2019)
Joona Toivanen (PhD-kandidaat, TÜ usuteaduskond, juh. T.-A. Põder), The approaches to Trinitarian doctrine in the ecumenical and missiological documents (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides) (osaleb ST uurimisseminaris külalisena) 
 
ST 1. uurimisseminar 03.02.2017
                          Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
 
 
 
 • Moodle
 • Tahvel
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi