Magistriõppe kristliku kultuuriloo õppekava

 Kristliku kultuuriloo õppekava eesmärgid:
 • omandada laiapõhjaline ülevaade Euroopakristlikust kultuurist ja selle kujunemisest;
 • õppida mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole.
 
Tööturu võimalused:
 • omandada oskused ning valmidus töötada religiooni ja kristliku kultuuri alast kompetentsi eeldaval või selle rakendamist võimaldaval töökohal või jätkata õpinguid doktoriõppes.

 

Õppe alustamise tingimused:

 • bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon usuteaduses või mõnel muul erialal Eesti või mõne muu riigi õppeasutusest;
 • vähemalt aastane töötamine kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal (kool, muusika ja kujutava kunsti ala, näitekunst, ministeeriumid).

 

Lõpetamisel saadud akadeemilise kraadi nimetus:

 • usuteaduse magistrikraad kristlliku kultuuriloo alal

 

Õppekorraldus:

Õpe vältab kaks aastat ning toimub kolmepäevaste sessioonidena (neljapäevast laupäevani) keskmise sagedusega kord kolme nädala jooksul. Konkreetne ajakava on leitav  usuteaduskonna ajakavast
 
Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.
 
Õppimisest kristliku kultuuriloo magistriõppes:
 
 • Pereraadios "Elupuu" saates "Uus algus" rääkisid 6.08.2014 kristliku kultuuriloo üliõpilased õpingutest Usuteaduse Instituudis, oma õppimatuleku põhjustest jm. Saadet saab kuulata Pereraadio lehelt siin >>.
 • Kristliku kultuuriloo magistriõppe vilistlane Toomas Abiline rääkis 2.08.2015 kristliku kultuuriloo magistriõppes õppimisest video vahendusel. Videot saab vaadata siin >>.
 

Vastuvõtu info

 

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE

 
 
Religioon inimese elus  10 EAP

Sissejuhatus maailmareligioonidesse

4 EAP

Religioonifenomenoloogia

3 EAP

Religiooniantropoloogia

3 EAP

 
Vana Testament ja judaism  10 EAP

Sissejuhatus heebrea mõtlemisse ja Vanasse Testamenti

4 EAP

Vana Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

Vana Testamendi järgne juutlus ja tekstide lektüür

3 EAP

 
Kristluse kujunemine ja Uue Testamendi sünd  10 EAP

Uue Testamendi ajastulugu

3 EAP

Sissejuhatus kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti

4 EAP

Uue Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

 
Kristliku dogmaatika alused. Protestantlik reformatsioon ja selle mõju Euroopale  10 EAP

Varakiriklik vaimulugu

3 EAP

Fundamentaalteoloogia

4 EAP

Luther ja luterlik vaimulugu

3 EAP

 
Filosoofia ajalugu ja selle eriprobleemid  10 EAP

Euroopa filosoofilise mõtte arengulugu

4 EAP

Filosoofia eriseminar

3 EAP

Religioonifilosoofia

3 EAP

 
Kirikud muutuvas maailmas  10 EAP

Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikulugu

3 EAP

Kirik ja kristlus 21. sajandi algul

3 EAP

Eesti kiriku- ja usuliikumiste ajalugu

4 EAP

 
Religioonide kohanemine ja roll tänapäeva maailmas  10 EAP

Religioonisotsioloogia

4 EAP

Religiooniteoloogia ja religioonidevaheline dialoog

3 EAP

Religioon ja poliitika Euroopas

3 EAP

 
Kirjandus ja muusika läänekristlikus kultuuris  10 EAP

Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele

4 EAP

Kiri tuleb kirikust. Kiriku roll eesti raamatu arengus

2 EAP

Muusika ja kristlus

4 EAP

 
Kiriklik kunst keskaegses Euroopas ning kesk- ja uusaegses Eestis  10 EAP

Kristlik kunst keskaja Euroopas

4 EAP

Eesti keskaegsed kirikud ja kloostrid

3 EAP

Eesti kristlik kunst uusajal

3 EAP

 
VALIKMOODULID  (kohustuslik valida 15 EAP mahus)
Idakristlus  5 EAP

Sissejuhatus idakristlusse

3 EAP

Ikooniteoloogia seminar

2 EAP

 
Pärimuskultuuri ja ristiusu seosed Eestis  5 EAP

Eesti muinasusund

2 EAP

Pärimuskultuuri ja ristiusu vastastikune mõju

3 EAP

 
Kristlikud riitused ja sümbolid  5 EAP

Kristlikud riitused

3 EAP

Kristlikud sümbolid

2 EAP

 
Teadus ja religioon  5 EAP

Teaduse metodoloogia

2 EAP

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

 
Religiooni avaldumisvorme kaasaegse popkultuuris  5 EAP

Religioossed teemad kaasaegses popkultuuris

2 EAP

Ülevaade kaasaegsetest kultuuriteooriatest

3 EAP

 
Kristlus ja teater  5 EAP

Kirik ja teater

3 EAP

Religioossed teemad Eesti teatrilaval

2 EAP

 

MAGISTRIEKSAM

15 EAP

 
 
 
 ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:
 
 
 
 • Moodle
 • Tahvel
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi