Magistriõppe usuteaduse õppekava

Eriala valik:
Usuteaduse magistriõppes tuleb läbida esmalt usuteaduse alusmoodulite ained ja siis on võimalik valida üks kahest erialast millele spetsialiseeruda:
 
Õppekava eesmärgid:
 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel;
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; 
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s); 
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt diakooniast ja hingehoiust). 
 
Tööturu võimalused:
 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari; 
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel; 
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

 

Lõpetamisel saadud akadeemiline kraad:

 • usuteaduse magistrikraad

 

Õppekorraldus:

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist

Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.

 

Vastuvõtu info

 

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE                                  

ALUSMOODULID  35 EAP 

 
Antiik ja Piibel  10 EAP

Iisraeli religioonilugu

4 EAP

Ladina keele algkursus

2 EAP

Algkristlus ja Uue Testamendi teoloogia eriprobleemid

4 EAP

 
Kristlik religioon ja dialoog teiste religioonidega  15 EAP

Dogmaatika sissejuhatus ja süsteem II

4 EAP

Võrdleva usundiloo seminar

3 EAP

Kirikud ja religioonide dialoog

3 EAP

Eetika seminar

3 EAP

Teadustöö kavandamine ja meetodid

2 EAP

 
Praktiline usuteadus I  10 EAP

Hingehoid kiriklike talituste kontekstis

4 EAP

Liturgika seminar

3 EAP

Koguduse ja kolmanda sektori organisatsioonide juhtimine

3 EAP

 
 
Vana Testamendi teadus  10 EAP

Vana Testamendi eksegeetika meetodikursus

3 EAP

Vana Testamendi seminar

4 EAP

Vana Testamendi eksegees II

3 EAP

 
Uue Testamendi teadus  10 EAP

Uue Testamendi eksegeetika meetodikursus

2 EAP

Johanneslik kirjandus

4 EAP

Uue Testamendi seminar

4 EAP

 
Kirikud muutuvas maailmas  10 EAP

Kirikuloo kaasaegsed metoodilised suundumused

3 EAP

Eesti kirikuloo seminar

4 EAP

Kirikud ja teoloogia tänapäeval

3 EAP

 
Süstemaatiline teoloogia  10 EAP

Uuema süstemaatilise teoloogia põhitekstid

3 EAP

Religioonifilosoofia

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia eriseminar

4 EAP

 
Praktiline usuteadus II  5 EAP

Liturgia ajalugu ja teoloogia

3 EAP

Kõnetehnika alused

2 EAP

 
 
 
 
Diakoonia ja hingehoiu interdistsiplinaarsed seosed 10 EAP

Sotsiaalne ettevõtlus ja projektijuhtimine

4 EAP

Sotsiaalpoliitika, kirik, riik ja ühiskond

3 EAP

Interdistsiplinaarsus töökeskkonnas ja ühiskonnas

3 EAP

 
Elukestev õpe ja mentorlus 10 EAP

Elukestev õpe

3 EAP

Mentorlus ja supervisioon

3 EAP

Rühmaprotsessid ja -juhtimine

4 EAP

 
Diakoonia ja hingehoiu meetodid ning praktika  20 EAP

Loovad meetodid diakoonias ja hingehoius

5 EAP

Hingehoidlik töö erinevate sihtgruppidega

5 EAP

Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis

5 EAP

Praktika

5 EAP

 
VALIKAINED (kohustuslik valida 10 EAP mahus)

Kirik ja ühiskond

3 EAP

Kirik rahvusliku identiteedi murrangu ajajärkudel

2 EAP

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

Kreeka patristika

3 EAP

Pastoraalkirjade eksegees

3 EAP

Peresuhete toetamine läbi grupitöö

3 EAP

Leinava pere hingehoidlik toetamine

5 EAP

Bibliodraama meetodid kasutamine koguduse töös

3 EAP

Sõna kuulutamine eesti mõtlemisruumis

3 EAP

Uusprotestantluse motiivid Eesti kirjanduses

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar II

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia individuaalkursus II

3 EAP

Religiooniuuringute seminar II

3 EAP

Erialane praktika

5 EAP

 
MAGISTRITÖÖ  30 EAP
 
 
ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:
 
 
 • Moodle
 • Tahvel
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi