Konverentsid

Konverents „Algkristlike gruppide enesemõistmine ja inimesepilt monoteismi ja polüteismi vahelises pinges“

19. oktoobril 2012 toimus EELK UI ruumes grandi vahekonverents „Algkristlike gruppide enesemõistmine ja inimesepilt monoteismi ja polüteismi vahelises pinges“, mis tutvustas osavõtjatele grandi seniseid tulemusi avalikkusele.

Siin saab tutvuda grandi vahekokkuvõttega:

Konverents lõppes paneeldiskussiooniga.

Siit leiate tutvumiseks konverentsi kava:

Lisaks on võimalik vaadata konverentsil tehtud pilte.

Doktoriseminar "Euroopa usulised juured"

Rahvusvaheline doktoriseminar  "Euroopa usulised juured"

EELK Usuteaduse Instituudis toimunud kolme suure raamatuusundi omavahelisi suhteid käsitlenud seminaril said kokku õppejõud ja doktorandid mitmest riigist. Mõned aastad on tegutsenud Skandinaavia ülikoolide uurimisvõrgustik, kus edendatakse ühist magistrikava Euroopa usulised juured ja edendatakse teemakohaste doktoritööde valmimist. Instituut on võrgustiku projektiga seotud liige ning korraldas 19 - 21. aprillil 2012 Tallinna seminari.

Siit leitate konverentsi ingliskeelse programmi:

 

Projektis toimib põhimõte, et doktoritööde fookuses peetakse kolme seesmiselt seotud religiooni omavaheliste suhete uuringuid. Esmalt sündis juutluse rüpes kristlus ja mõlemale üsna lähedal sai alguse islam. Juutlus kui vanim on jäänud seotuks ühe rahvusega ega ole saanud suurt levikut. Kristlus on minetanud seotuse emarahvusega ja saanud kõigi rahvaste usutunnistuseks ja omandiks. Islamil on siiani tihe side oma sünnipiirkonnaga Araabias, kuid see ajaliselt kolmas ilmutust rõhutav usutunnistus ületas rahvuspiirid siiski üsna varsti. Exeteri ülikooli teadurid Inglismaal kasutavad viimasel ajal selle usundikolmikuga seotud teemade tähistamiseks ka tabavat väljendit Abarahamic Religions väljendamaks rahvaste ja ka usutunnistuste ajaloolist põlvnemist Iisraeli esiisast Aabramist (1Ms 12; 16; 18; Mt 1).           

Loe täpsemalt:

 

Konverentsil tehtud pilte saab vaadata albumis.

EELK UI professorid Robert Kannukene ja Ago Viljari: 100 aastat sünnist

04.11.2010 toimus teaduskonverents EELK UI professorid Robert Kannukene ja Ago Viljari: 100 aastat sünnist. Konverentsil pidasid peaettekanded R. Kannukese töö jätkaja võrdleva usuteaduse alal dots. Jaan Lahe ja A. Viljari töö jätkaja Uue Testamendi alal prof Randar Tasmuth.

Konverents EELK Diakooniapäevade raames

18.-19.11.2011 toimus EELK Diakooniapäevade raames konverents, mille korraldajateks olid EELK UI ja EELK Diakooniatalitus. Diakooniakonverents ja sellele järgnev seminar oli pühendatud EELK Usuteaduse Instituudi 65. aastapäevale.

Konverentsi teemad: Eesti ühiskonna probleemide mõtestamine ja mõistmine, nende lahendamisele kaasaitamine on diakooniatöö missiooni oluline osa. Kas ja kuidas on need ülesanded leidnud koha EELK arengukavas? Kes on nende ülesannete teostaja? Koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil on võti, mille abil saame aidata hädasolijat ning toetada naabrit.

Konverentsi ettekanded slaididel:

Margo Kikas - Eesti areng ühiskonnapoliitilisest vaatenurgast (*.ppt)

Vaike Salveste -  Professionaalide ja vabatahtlike koostöö (*.ppt)

Avo Üprus, EELK Diakoonia arenguprogrammi, tagasivaade, ülevaade tänasest  ja pilk tulevikku.