Konverentsid

Konverents "EELK UI 75: missioon eile, täna, homme"

UI maja päikseline

"EELK UI 75: MISSIOON EILE, TÄNA, HOMME"

14. mail 2021

Käesoleval aastal vaatab EELK Usuteaduse Instituut tagasi 75 aasta tööle, vaagib tänast olukorda ning arutleb eesmärkide ja tegevuste üle tulevaseks ajaks.
Selleks kutsume olema meiega veebikonver entsil 14. mail 2021. aastal.
Konverentsist otseülekannet saab vaadata Instituudi kodulehel ui.eelk.ee, facebooki lehel facebook.com/usuteaduseinstituut/ või EELK Nõmme Rahu koguduse YouTube-i kanalil.

Rõõmsa kohtumiseni! 

Loe edasi...

Konverents "Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel"

UI maja päikseline

"EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE.
Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel"

Konverents EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 22. oktoobril 2020  algusega kell 11.00.

Konver entsil mõtleme koos kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:
•    Kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid
•    Arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle
•    Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks

 

Loe edasi...

Konverentsi “Šalom – rahu, rõõm ja lepitus”

Konverents Shalom

Nigulapäeval, 6 .detsembril 2019,

korraldab EELK Usuteaduse Instituut konver entsi

“Šalom – rahu, rõõm ja lepitus”.

Konverents toimub instituudi ruumides aadressil Pühavaimu 6.

Loe edasi...

Konverents Uus Testament: kirik ja misjon

Konverents külvaja

Konverents "Uus Testament: kirik ja misjon"

Konverents EELK Usuteaduse Instituudis Tall innas,
Pühavaimu tänav 6, 4. aprillil 2019 kell 11 .00

Konverentsil mõtleme koos ja töötame kaasa ühiste eesmärkide nimel:
• Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid.
• Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid.
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

Kristlased, kes me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena, kiriklike organisatsioonide kaastöötajatena. Lähtemõtted saame kaasa piibliteaduste ja koguduste praktilise koostöö võimalustest leidmaks ning arendamaks nende koostoimet.

Loe edasi...