Kirjastamine

EELK UI üheks eesmärgiks on arendada teoloogia erialast kirjastustegevust ning anda välja õppekirjandust ja muid väljaandeid.

UI kirjastustegevus on suunatud eelkõige teoloogilise õppekirjanduse ja väärtuslike eestikeelsete teoloogiliste teoste ning instituudi toimetiste kirjastamisele, samuti instituudi teistele osakondadele vajaminevate materjalide väljaandmisele.

EELK Usuteaduse Instituut on tegelenud kirjastamisega alates 1985. aastast ja selle aja jooksul on EELK Usuteaduse Instituudi Toimetiste sarjas ilmunud 21, EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas 9 raamatut ning EELK Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika õppekirjanduse sarjas 2 raamatut.

Selles kategoorias pole ühtegi artiklit. Kui sellel lehel näidatakse alamkategooriaid, siis ka need võivad sisaldada artikleid.

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi