Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastus õppe- ja teadustööst.

Akadeemilist puhkust saab võtta:

  • Omal soovil (nt majanduslike raskuste, töötamise, välismaal viibimise tõttu)
  • Tervislikel põhjustel (sh rasedus)
  • Kaitseväe-teenistusse asumiseks
  • Alla 3-aastase lapse hooldamiseks

 

Akadeemilist puhkust ei loeta nominaalse õppeaja hulka. See tähendab, et akadeemiliselt puhkuse võrra pikeneb nominaalne õppeaeg ehk õpingute lõpukuupäev lükkub edasi akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra.

Akadeemilise puhkuse võtmise tingimused:

  Omal soovil Tervislikel põhjustel Kaitseväe-teenistusse asumiseks Alla 3-aastase lapse hooldamiseks
Millal saab võtta? Alates teisest semestrist. Saab võtta ainult nominaalaja jooksul.

Kui vajadus tekib.

Kui vajadus tekib.

Kui vajadus tekib. Saad võtta iga lapse puhul.

Kui pikaks ajaks? Kuni 2 semestrit.  Semestrid peavad olema järjest. Saab võtta ainult üks kord rakenduskõrgharidus- või magistriõppe astmes.

Kuni 4 semestrit. Semestrid ei pea olema järjest.

Kuni 1 aasta.

Kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Semestrid ei pea olema järjest.

Mis on tarvis esitada? Avaldus. Avaldus koos arstitõendiga.

Avaldus koos Kaitse-ressursside Ameti kutsega.

Avaldus koos lapse sünnitunnistusega.
Kas ravikindlustus kehtib?

Ei kehti.

Kehtib.

Kehtib kaitseväe-teenistuses olemise ajal.

Ravikindlustus kehtib.

 

Dekaani nimele kirjutatud akadeemilise puhkuse avaldus (vastavalt vajadusele koos lisadega) tuleb esitada dekanaati. Dekaani otsusega vormistatakse ülõpilane akadeemilisele puhkusele.

Akadeemilisel puhkusel olles ei saa sa taotleda õppelaenu. Samuti ei maksta akadeemilise puhkuse ajal üliõpilasele õppetoetusi.

Kõrgkooli vastuvõetud üliõpilasel on akadeemilisel puhkusel olles õigus samaaegselt õppida ainult siis kui ta on:

  • keskmise, raske või sügava puudega,
  • alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja või
  • akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

 

Akadeemilist puhkust võetakse reeglina semestri lõpuni ning soovitavalt kas semestriks või aastaks korraga. Vajaduse korral saad akadeemilise puhkuse katkestada. Selleks tuleb dekanaati esitada vastavasisuline avaldus ning vajaduse korral lisadokumendid. Akadeemilise puhkuse katkestamine vormistatakse  samuti dekaani otsusega.

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi