Üliõpilaselu

Kõik EELK UI immatrikuleeritud üliõpilased moodustavad EELK UI üliõpilaskonna.  EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas õpib u 130 üliõpilast.

Üliõpilaskond valib oma esindajad EELK UI Üliõpilasesindusse, mille kaudu on üliõpilaste võimalus osaleda nii teaduskonna nõukogu (välja arvatud akadeemilist pädevust nõudvates küsimustes) kui UI nõukogu töös. Vastavalt EELK UI põhikirjale on üliõpilasesindajate arv instituudi nõukogus vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust.

Üliõpilaskonna initsiatiivil toimuvad instituudis mitmesugused juba traditsiooniks saanud üritused nagu instituudi jõulupidu, rebastepidu jms.

Üliõpilasesindus

Üliõpilaskonna põhikiri

Üliõpilaspiletid

Ajateenistuse kohustusega üliõpilastele

Akadeemiline puhkus

Riiklikud õppetoetused ja stipendiumid

Õppelaen

Õppija õigus õppepuhkusele

Ajateenistuse kohustusega üliõpilastele

Keskhariduse omandamise aastal Eesti kõrgkooli astudes on teil õigus valida kalendriaasta, millal ajateenistusse asuda.

Taotluse leiate Kaitseressursside Ameti kodulehelt http://www.kra.ee/taotlused/, taotlusvorm nr 6. Taotlust esitades pidage silmas, et:

  • Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast.
  • Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
  • Teil on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui Te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.
  • Teie valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub Teid valitud aastal ajateenistusse.
  • Kui taotlete kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis Teie õppekoht säilib.

Lugupidamisega

Kaitseressursside Amet

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi