Usuteaduskonna tunniplaanid

EELK Usuteaduse Instituudi tasemeõppes toimub õppetöö sessioonidena. Õppeaastas toimub 10 - 11 kolme- kuni neljapäevast kontaktõppe õppesessiooni. Osa õppetööd toimub e-õppe keskkonnas moodle ja lisaks tuleb üliõpilasel teha palju iseseivat tööd.

Rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe kontaktõppe tunniplaanid:

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi