Sisseastujale

Sisseastjujale

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab õppida tasemeõppes järgmistel õppekavadel ja erialadel:

1. Rakenduskõrgharidusõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

luterliku teoloogia erialal,

hingehoiu erialal,

õigeusu teoloogia erialal.

2. Magistriõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

usuteaduse erialal,

diakoonia ja hingehoiu erialal.

3. Magistriõppes kristliku kultuuriloo õppekaval (vastuvõtu info).

Usuteaduskonna õppemaksuinfo on leitav siit.

Tasemeõppele lisaks pakub Usuteaduse Instituut järgmisi täiendõppe võimalusi:

1. Pastoraalseminaris vaimuliku kutse omandamiseks:

diakonikoolitus,

preestrikoolitus.

Vastuvõtuinfo pastoraalseminari on leitav siit.

2. Kirikumuusika osakonnas enesetäiendamiseks kirikumuusika alal. 

eelkursus,

D-kursus,

C-kursus.

Vastuvõtuinfo kirikumuusikaosakonda on leitav siit.

3. Täiendusõppe osakonna täienduskoolituskursused enesetäiendamiseks mitmetes valdkondades: hingehoid, diakoonia, teoloogia, vaimulik amet, kogudusetöö jm.

 

{youtube}https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=E0zi1Vu5A5U|600|450|1{/youtube}