Rektori tervitus september 2019

EELK UI rektor Ove Sander

Teadmine, mis teeb paremaks

Loodan, et Sul on olnud hea suvi, mis on kinkinud Sulle mõnusaid ja kosutavaid puhkehetki. Samuti loodan, et Sul on olnud hetki, mil oled olnud kahekesi mõne huvitava raamatuga, mis on haaranud Sind enesesse, et oled saanud värskendavaid vaimseid impulsse või oled hakanud vaatama nii mõnelegi asjale uue või värske pilguga. Võin tunnistada, et Issand oma armus kinkis minulegi selliseid hetki ja raamatuid.

Nendest esimesena nimetaksin Thomas a Kempise vaimset klassikat “Kristuse jälgedes.” Olen seda peaaegu et peopessa mahtuvat lõputut aardelaegast avanud oma elu erinevatel perioodidel ning alati leidnud sealt midagi. Seekord aga jäi mõte pidama päris algusesse, kus on jutu vaimsest vendlusest, kuhu Thomas kuulus. Saatesõna kirjutaja loetleb mõningaid põhimõtteid, mida need vennad järgisid. Neist üks ei ole mind siiani lahti lasknud – “Igasugune teadmine, mis paremaks ei tee, on kahjulik” ehk positiivsemalt ümberöelduna – tõeline ja tegelik teadmine, aga miks ka mitte teadus, samuti õpetamine, peaks tegema meid paremaks.

Minu arvates on siin peidus oluline tõde, kui oleme pea alustamas uut õppeaastat, et vaataksime sellele ka õppija isiksust ja tema vaimset kvaliteeti kujundavast aspektist. Muidugi suurendab õppimine teadmiste mahtu, samuti nendega ümberkäimise oskust, kutseõppes arusaadavalt kutseoskusi ja vilumusi, kuid see ei saa olla kõik. Õppimine ja õpetamine peaksid meile lisama sellist teadmist ja teadmist sellisel viisil, et meist saaksid paremad inimesed. Just nimelt seesugused, kellest on Jumalal hea meel ning kelle elu on ligimesele õnnistuseks.

Kuidas aga mõista paremaks saamist? Nagu kõike, võime sedagi mõista väga avaralt ja samastada meile luterlike kristlastena usuomase arusaamaga, et meie elu ongi igapäevane meeleparandus. Kuivõrd Issanda abil paraneb ja saab paremaks meie meel, tuleb kogu meie elu sellele järele.

Vastata võib ka kitsamalt minu hea sõbra anglikaani preestri Ian Stocktoni sõnadega – “vaata, mis osa sinu elust vajab lunastust.” Tõepoolest, keegi meist pole üdini hea ega halb, vaid kingapigistamise kohas on erinevus. Seega pole üldist retsepti paremakssaamisele, tuleb ikka Issandat paluda, et Ta näitaks ära meie nõtrused, enamgi veel aga saadaks meile oma andestavat ja parandavat armu. Samuti vaimulikku teadmist, mis teeks meid paremaks.

Siiski on olemas luterlikult spetsiifiline vastus, mida tähendab vaimne kasv ja paremaks saamine. Laenan selle ühelt teiselt selle suve mõnusalt raamatult, mille autoriks on Scott H. Hedrix ning mis on Martin Lutherist, mitte ainult kui kirikut muutnud reformaatorist, vaid kui inimesest, keda Jumala arm puudutas. “Lutherit tuleks mõista mitte kiriku, vaid religiooni reformijana, kes püüdis asendada kehva religiooni usuga, mis väärtustab vabadust ja õiglust, mitte kitsarinnalist moraliseerimist ega ordodoksiat; religiooniga, mis avab meeli, mitte ei sulge neid; religiooniga, mis avab südameid “vastastikuses trööstis”, mitte ei sulge neid kibeduse ja kurnamisega .... Lutheri arvates annab ühendus Kristusega usklikele jõudu vaadata väljaspoole, mitte sissepoole ning anda jumalikku armastust edasi teistele, kes seda vajavad.”

Alahindamata kuidagi iseenese hinge väärtus, meie vastutust ja tööd temaga, tuletab hea luterlik teoloogia meile alatiselt meelde meie võlga, vastutust ja rõõmsat pühendumist oma ligimesele, tema armastamisele ja teenimisele. Kas pole just selline teadmine ja teadmiste omandamine ustav ja hea, mis annab meile jõu unustada iseennast ja oma vajadused ning avaneda ligimesele? Seda enam, et kohtupäeval võib selguda, et Kristusel oligi maa peal meie ligimese pale.

Issandas õnnistatud ja hoitud uut akadeemilist õppeaastat heades, ustavates ja meid paremaks tegevates teadmistes.

 

Ove Sander
Rektor

 

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus suvi 2019

Rektori tervitus mai 2019 

Rektori tervitus märts 2019

Rektori tervitus veebruar 2019

Rektori tervitus detsember 2018

Rektori tervitus suvi 2018

Rektori tervitus mai 2018

Rektori tervitus veebruar 2018

Rektori tervitus november 2017

Rektori tervitus september 2017

Rektori tervitus suvi 2017

Rektori tervitus mai 2017

Rektori tervitus aprill 2017

Rektori tervitus jaanuar 2017

Rektori tervitus oktoober 2016

Rektori tervitus september 2016 

Rektori tervitus suvi 2016

Rektori tervitus aprill 2016

Rektori tervitus märts 2016

Rektori tervitus jaanuar 2016

Rektori tervitus detsember 2015

Rektori tervitus oktoober-november 2015

Rektori tervitus september 2015 

Rektori tervitus suvi 2015 

Rektori tervitus mai 2015

Rektori tervitus aprill 2015

Rektori tervitus märts 2015

Rektori tervitus jaanuar-veebruar 2015

Rektori tervitus detsember 2014

Rektori tervitus oktoober ja november 2014 

Rektori tervitus september 2014 

Rektori tervitus august 2014 

Rektori tervitus juuli 2014

Rektori tervitus juuni 2014 

Rektori tervitus mai 2014

Rektori tervitus aprill 2014

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013