Rektori tervitus veebruar 2019

EELK UI rektor Ove Sander

Jumal on teinud suuri tegusid meie rahvale

Veebruari võiks kuulutada ka Eesti rahvuskuuks, sest temasse mahuvad kaks kõige olulisemat meenutust meie rahva ja riigi loost – Tartu rahulepingu sõlmimine 2. veebruaril 1920 ning riigi sünd 24. veebruaril 1918. Mõlemat pühitsemist ühendab lihtne, kuid lõputult avar sõna – rahu. Tartu Rahu lõi eeldused vabariigi rahulikuks ülesehitustööks, mille üle oli ja on rahu, mida vaid Jumal saab meile kinkida Jeesuses Kristuses Püha Vaimu hindamatu andena.

Rahu on aktuaalne igal ajal. See on nii, sest maise elu juurde kuulub alati rahutus ja ebakindlus, kuna Jumala riik on meie keskel alles kuju võtmas. Kas tänane maailm on rahutum kui eilne, on raske öelda. Küll aga jõuab informatsioon sõjakolletest ja maailma rahututest paikadest meieni hetkega ning mõjutab meid. Tulemuseks võib olla apaatsus, aga ka aktiivne kaasasolemine rahutegemisele. Kristlastena on meil alati võimalus palvetada rahu pärast, mis on ilmselt suurim jõud rahu- ja leppimisetee sillutamisel rahvaste ja riikide vahel. Meil on ülesanne ja vastutus maailma rahu eest.

Rahu vajame inimsuhetesse – meie tööpaikadesse ja koolidesse, eriti aga kodu- ja pereringi. Tundub, et just suhterahu napib kõige enam, miks muidu räägime raevust liikluses või suusarajal. Kardan, et piirdumine vaid üleskutsetega hoolivamale ja armastavamale käitumisele, ei too tulemust. Selleks et rahu, armastus ja vastastikune asutus võiksid kasvada meie ümber, vajame eelkõige kasvu ja muudatust enda hinges. Rahutegemist iseenesega. Ent just see ongi üks raskemaid ja elukestvamaid ettevõtmisi, milleni ei vii ei eneseabiõpikud ega teraapiad. Õieti mitte ükski pingutus, mis on rajatud inimlikule tarkusele ja jõuvarudele.

Rahu meie sees algab sealt, kus tuleme kahetsusega Issanda ette ning võtame Temalt vastu andestuse ja sellega ka rahu anni. On Kristuse rahu meie südames ja elus, siis saab Temast ümberkujundav ja tervendav jõud inimsuhetele, mille mõju võib olla veelgi avaram, kui me seda esmapilgul ette kujutame. Selliste, mitte ainult rahust rääkijate ja rahu nõudjate, vaid rahus elavate ja rahutegijate kohta kehtib Issanda õndsakskiitmine – “Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:9)

2. veebruaril meenutasime Tartu Rahulepingu sõlmimise tagamaid ja tulemusi. Pole kahltust, tegu on meie riigi sünni ja iseseisvumise jaoks dokumendiga, mille tähtsust on võimatu ülehinnata. See ei ole vaid piirileping, vaid Eesti Vabariigi sünnitunnistus, nagu tavatses öelda president Meri. Tartu Rahuni ei viinud ainult meie ennastohverdav vabadusvõitlus, liitlasabi ja targad rahuläbirääkimised – kõike eelnevat mitte kuidagi alahinnates - , vaid eelkõige Jumala arm ja halastus meie rahvale, et kinkida meile tulevikku ja lootust.

Täpselt sama maksab 24. veebruari kohta. Loomulikult oli selles, et jõuti välja iseseisvus manifesti ettelugemise ja iseseisvuse väljakuulutamiseni, suur osa kõikide asjaosaliste tarkusel, leidlikkusel, julgusel ja õnnelikul juhusel. Ent juhus tähendab usukeeles Jumala kairoses määratud hetke, mil Ta viib täide oma armu- ja halastusotsuse meile. On suur arm, kui üle aegade on inimesed võinud olla mitte ainult nende hetkede tunnistajad, vaid aktiivsed kaasategijad, tööriistad ajaloo Issanda käes.

Pühitsedes peagi meie riigi sünnipäeva, väärtustagem inimesi, kuid ärgem unustagem Jumalalt. Tema käes on nii rahvaste, kui meie kõigi igavikuline saatus. Temale kuulugu kiitus ja tänu. Tema oma olgu meie elu ja teenistus. Nähkem Jumala tegusid ajaloos ja tänases päevas. Küsigem samuti, miks Ta on neid teinud ning mida Ta nende kaudu meile õpetab ja meilt ootab.

 

Ove Sander

Rektor

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus detsember 2018

Rektori tervitus suvi 2018

Rektori tervitus mai 2018

Rektori tervitus veebruar 2018

Rektori tervitus november 2017

Rektori tervitus september 2017

Rektori tervitus suvi 2017

Rektori tervitus mai 2017

Rektori tervitus aprill 2017

Rektori tervitus jaanuar 2017

Rektori tervitus oktoober 2016

Rektori tervitus september 2016 

Rektori tervitus suvi 2016

Rektori tervitus aprill 2016

Rektori tervitus märts 2016

Rektori tervitus jaanuar 2016

Rektori tervitus detsember 2015

Rektori tervitus oktoober-november 2015

Rektori tervitus september 2015 

Rektori tervitus suvi 2015 

Rektori tervitus mai 2015

Rektori tervitus aprill 2015

Rektori tervitus märts 2015

Rektori tervitus jaanuar-veebruar 2015

Rektori tervitus detsember 2014

Rektori tervitus oktoober ja november 2014 

Rektori tervitus september 2014 

Rektori tervitus august 2014 

Rektori tervitus juuli 2014

Rektori tervitus juuni 2014 

Rektori tervitus mai 2014

Rektori tervitus aprill 2014

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013