Rektori tervitus detsember 2018

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Taevase sõjaväe rõõmuhõise karjastele on kõneks meile tänagi. Meid kutsutakse üheskoos, samuti igat ristiinimest eraldi, Jumalat kiitma ja austama. Jumala kiitmine ja austamine saab alguse Jumala armu ja õnnistuse kogemusest. Inglite jaoks oli selleks maailma Päästja ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse sünd, mis tõi neile sellise rõõmu ja hõiskamise, et see kostis taevastest maa peale.

Seesama on loomulikult ka meie kiituse alguseks. Ja samas oleme me näinud palju enamat – Kristuse armastusest ja halastusest täidetud elu ja õpetus, Tema püha ohvrisurm meie eest, Jumala Poja auline ülestõusmine ja taevaminemine, et meilgi võiks olla igavene eluase Jumala juures. Rääkimata õnnistuses, mille osalised oleme me igal päeval nii oma koolis, kui pere keskel, õppides ja töötades, rõõmustades ning aeg-ajalt raskeid radu käies. Kõige selle eest – kallid õed ja vennad - , ülendagem oma südamed, et need võiksid olla täidetud Tema kirkuse kiitusest. Mida muud meil ongi Talle anda, kui vaid kiitust ja tänu. Ning viimselt on seegi Tema oma, sest lahus Temast ei või me midagi.

Soovin ja palun, et meil võiks olla rahu. Võimalik, et Petlemma inglid olid natukene idealistid ning uskusid, et rahu maa peal on võimalik. Kahjuks pole see nii. Võimlikuks osutub see alles seal, kus meis on saanud uue maa elanikud, kelle üle kaardub uus taevas. Seniks aga jääme alati teelolijateks rahu poole. Rahu palujateks, rahu eest seisjateks, rahu tegijateks. Ja siiski võib rahu, mida ainult Jumal saab anda neile, kes on avanud Kristusele oma hinge, meid saata ja meie elu täita selles rahutus ja heitlikus maailmas. Rahu on küll eesmärk ja tuleviku unelm, samas ka midagi väga reaalset ja tegelikku. “Oma rahu annan ma teile, oma rahu jätan ma teile, teie süda ärgu ehmugu ega mingi araks... “, ütleb Jeesus.

Viimaks tuletab inglitervitus meelde sedagi, kuidas me elame. Meilt küsitakse – kas elad nii, et Jumala on sinust hea meel? Luterlikuks kirikus räägime (liig)palju õigeksmõistmisest. Tahtmata sõnakestki öelda õpetuse osas, millest usuisa sõnul oleneb kiriku tõus ja langus, näib mulle, et aeg on küps ka rääkimiseks kristlikust elust. Loomulikkult mitte ainult rääkimisest, vaid selle elamisest. Võime ka öelda – õigeksmõistava armu aktiivsest, uueksloovast poolest. Pole ju Jumala viimne eesmärk meile ainult pattusid andeks anda, vaid samaaegselt uuendada meid ja kogu loodu. Kuigi see kõik on valuline ja lõputuna tunduv langemiste ja tõusmiste tee, sellele vaatamata astugem edasi pühitsuse ja Jumala tahte tegemise kitsal rajal.

Palugem, et meie tänane võiks olla parem eilsest. Et homme saaksime Jumalale lähemale, kui seda olime täna. Et seesama andeksandev armu võiks meie elus head vilja kanda, mille ainsaks mõõdupuuks on armastus. Vaid üksteist armastuses teenides on see teenimine pühendatud Kristusele ja kostab kohtupäeval meie eest.

Head sõbrad. Õnnistagu Jumal meid nii jõulukuul, kui uue aasta rännakul. Täitku Tema meie tee ja süda rahuga. Ja andku oma lastele armu, et kõik mida teeme oleme ja teeme võiks olla kantud armastusest. Sellest samast armastusest, mille valgus ja soojust kiirgab Petlemma sõimest.

 

Ove Sander

Rektor

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus suvi 2018

Rektori tervitus mai 2018

Rektori tervitus veebruar 2018

Rektori tervitus november 2017

Rektori tervitus september 2017

Rektori tervitus suvi 2017

Rektori tervitus mai 2017

Rektori tervitus aprill 2017

Rektori tervitus jaanuar 2017

Rektori tervitus oktoober 2016

Rektori tervitus september 2016 

Rektori tervitus suvi 2016

Rektori tervitus aprill 2016

Rektori tervitus märts 2016

Rektori tervitus jaanuar 2016

Rektori tervitus detsember 2015

Rektori tervitus oktoober-november 2015

Rektori tervitus september 2015 

Rektori tervitus suvi 2015 

Rektori tervitus mai 2015

Rektori tervitus aprill 2015

Rektori tervitus märts 2015

Rektori tervitus jaanuar-veebruar 2015

Rektori tervitus detsember 2014

Rektori tervitus oktoober ja november 2014 

Rektori tervitus september 2014 

Rektori tervitus august 2014 

Rektori tervitus juuli 2014

Rektori tervitus juuni 2014 

Rektori tervitus mai 2014

Rektori tervitus aprill 2014

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013