Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Usuteaduse Instituut kutsub õppima

Hea kaasrändur! Mäletan oma koolipõlvest, et mida lähemale jõudis kooliaasta algus ja 1. september, seda suuremaks muutus pinge ja viimastel koolieelsetel nädalatel isegi masendus. Suvi tähendas vabadust, linnakärast eemaldumist ja maaõhku, luba tegeleda kõigega, mis päriselt korda läheb ja rõõmu pakub, kool seevastu seostus kohustuste, rutiini, nõukogude haridussüsteemis paraku ka ühetaolisuse ja hallusega.

Loe edasi...

Rektori tervitus aprill 2014

EELK UI rektor Ove Sander

Kallis UI pere, head sõbrad, õed ning vennad Kristuses

Nende ridade kirjutamise ajaks on Issand meid toonud juba paastuaja viimasesse nädalasse, Vaiksesse Nädalasse. Seljataha on jäänud paastuaja pühapäevad oma erinevate mõtete ja rõhuasetustega. Loodan, et see aeg on olnud õnnistusrikas - oleme vaimus Issandaga käinud kannatuse teel, saades aga juba siin elus osa Tema Taevarõõmu ja õndsuse eelmaitsest. Eriti selgelt kogeme seda siis kui Ülestõusmispüha hommikul tervitame üksteist kristluse algusaegadesse ulatuva rõõmsa tervitusega - „Kristus on ülestõusnud! Ta on tõesti ülestõusud!"

Suure Neljapäeva seoses on mind eriliselt puudutanud mõned sõnad armulaualiturgiast, kus Jeesus ütleb „Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse...." Selles lühikeses lauses on igal sõnal, isegi igal komal suur kaal. Sügavalt puudutas mõte, et Jeesus annab ennast meile, Ta pakub meile osasaamist Jumala armastusest. Nii sakramentaalses mõttes, kui ka igal päeval tahab Ta meie ellu astuda ja teha seda ääretult lähedasel ja kõikehaaraval viisil. Nii nagu toit täidab ihu iga raku, nii tahab Tema Vaim täita meie hinge - kogu meie elu. Alatiseks küsimuseks aga jääb, kas võtame Ta vastu? Kas meie elus ja südames on ruumi Tema jaoks? Ja siiski, kes oma südame Talle avab, selle juurde tuleb Ta sisse ja sööb õhtust koos Temaga.

UI jaoks oli aprill - kuigi tõsine paastukuu - tänust täidetud ja väga rõõmus kuu. Nimelt saime meid külastanud Eesti Kõrghariduse Agentuuri ekspertkomisjoni kirjaliku tagasiside oma kooli õppekavade kordushindamise kohta. See hinnang oli väga positiivne. Nimelt kõik meie õppeprogrammid, mida esitasime akrediteerimisele - rakenduskõrgharidus teoloogias ning teoloogia ja kristlik kultuurilugu magistri tasandil - said nii koond- kui osahinnangutes sajaprotsendiliselt positiivse hinnangu. Kuigi lõplik otsus peab veel läbima nimetatud agentuuri nõukogu ja haridus- ja teadusministeeriumi, on meil põhjust juba täna rõõmustada.

Oleme väga tänulikud Jumalale. Ütlen avalikult ja ühemõtteliselt - see on Tema tegu ja arm meie koolile ja kirikule. Tänagem ja kiitkem Jumalat selle eest. Ning loomulikult tunnustagem kõigi kordushindamise protsessis osalenuid UI töötajaid, õppejõude, üliõpilasi, vilistlasi, piiskoppe ja kirikuvalitust. Tunnustagem nii tänaseid UI töötegijaid, kui kõiki neid kes väga erinevatel aegadel pea 70ne aasta jooksul on andnud oma kordumatu panuse, et meil oleks see kindel vundament - meie Issand Jeesus Kristus ja Tema arm - millel meie kiriku kool seisab.

Ka minu isiklikule elule on aprillikuu suurt tähendust omanud. Küllap on paljudele teada, et alanud on EELKs sinodite periood, mil seatakse ülesse kandidaadid meie kiriku peapiiskopi valimisteks sügisel. 3. aprillil toimus Tallinna sinod, kus sinodisaadikud leidsid, et võiksin olla Tallinna praostkonna EELK peapiiskopi kandidaadiks. Tunnistan, et see on mulle ühteaegu suur usaldus ja eesõigus, olla üles seatud EELK suurimas praostkonnas. Ka Tartu sinodikoosolek toetas mu kandidatuuri. See oli samuti südant soojendav, kuna mu vaimulik teekond algas just Tartu Pauluse kirikust. Oleme seal abikaasaga ristitud, leeritaud ja laulatatud. Seal pidasime üheskoos kaheksakümnendate lõpul suure ärkamise künnisel pühapäevakooli tunde. Tänan kõiki toetajaid ja kaasapalvetajaid. Palun ainult ühte, et mida iganes mulle ka tulevik toob, et see võiks olla Jumala tahe.

Palun, et meie kõigi olevik ja tulevik võiksid olla kindlalt Jumala armukätes.

Soovin Teile kannatusnädala tõsidust ja ülestõusmispüha hõiskamist!

Ove Sander
Rektor

 

 

Eelnevad rektori tervitused:

Rektori tervitus märts 2014

Rektori tervitus veebruar 2014

Rektori tervitus jaanuar 2014

Rektori tervitus detsember 2013

Rektori tervitus november 2013

Rektori tervitus oktoober 2013

Rektori tervitus september 2013