Pastoraalseminar

EELK UI pastoraalseminar ülesadeks on ettevalmistada vaimulikuameti kandidaate ordinatsiooniks. Selleks korraldatakse kutseõppe raames diakoni- ja preestrikoolitusi.