C-kursus

 KIRIKUMUUSIKA  C-KURSUSE KOOLITUSKAVA:

1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus:

Kirikumuusika C-kursuse eesmärk on koolitada kirikule kvalifitseeritud töötegijaid: C - kategooria organist-koorijuhte. Õppeaeg on kaks aastat.

2. Õpingute alustamise tingimused:

  • kesk- või gümnaasiumiharidus;
  • muusikaline haridus (laste-) muusikakooli põhiprogrammi ulatuses;
  • kirikumuusika D - kursuse lõpetatud õpingud.

3. Õppeainete

loend ja maht:

Õppetöö kogumaht 62 EAP
Instrumentaalained 19 EAP
1. Orel 8 EAP
2. Liturgiline orelimäng ja improvisatsiooni alused 6 EAP
3. Klaver 3 EAP
4. Klaverisaate kujundamine 2 EAP
Kantoraalsed ained 6 EAP
1. Koorijuhtimine ja partituuri mäng 3 EAP
2. Kooriklass 1 EAP
3. Laul ja hääleseade 2 EAP
Muusikateoreetilised ained 12 EAP
1. Solfedžo 2 5 EAP
2. Harmoonia 2 3 EAP
3. Polüfoonia 2 EAP
4. Vormiõpetus ja analüüs 2 EAP
Muusikateaduslikud ained 9 EAP
1. Eesti muusika ajalugu 3 EAP
2. Kooriliteratuur 3 EAP
3. Orelimuusika ajalugu  3 EAP
Teoloogilised ained    4 EAP
1. Üldkirikulugu 3 EAP
2. Liturgika seminar 1 EAP
Pedagoogilised ained 3 EAP
1. Koguduse muusikatöö  3 EAP
Praktika 3 EAP
1. Kooritöö praktika 1 EAP
2. Liturgilise orelimängu praktika 2 EAP
Lõputöö  vormistamine 6 EAP

4. Lõpetamise tingimused:

C - kursuse lõpetaja peab olema läbinud kogu õppeprogrammi 62 EAP ulatuses.