Õppejõud

Õppejõud

Kirikumuusika osakonna õppejõud (valdkondade kaupa):
 
 • Orel ja liturgiline orelimäng - Kersti Petermann, Kristel Aer;
 • Klaver - Hille Poroson;
 • Koorijuhtimine - Merike Toro;
 • Kooriklass - Merike Toro, Kristel Aer, Kersti Petermann;
 • Kooritöö metoodika - Merike Toro;
 • Laul ja hääleseade - Marje Tralla;
 • Solfedžo - Urve Pihlak;
 • Harmoonia - Kaie Kant;
 • Muusikaajalugu - Ester Janno;
 • Liturgika - Marko Tiitus;
 • Liturgika seminar - Marko Tiitus (koos usuteaduskonnaga);
 • Oreliehitus ja -hooldus - Olev Kents;
 • Hümnoloogia - Gustav Piir;
 • Sissejuhatus teoloogiasse - Allan Kährik;
 • Piibli tundmine - Jaak Aus.