Ajalugu

Kirikumuusika osakonna ajaloost:

Süstemaatilist kirikumuusikaalast haridust Eestis on mõningate vaheaegadega antud juba 1938. - 1939. aastast alates. Prof A. Topmani eestvedamisel Tallinna Konservatooriumi juurde loodud kirikumuusikaosakond sai aga kahjuks tegutseda vaid mõned aastad.

Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni Kirikumuusika Osakond (1950 - 1989)
Hoolimata ajaloo keerdkäikudest said meie tänase vanema- ja keskmise põlvkonna kirikumuusikud ja teoloogid kirikumuusikaalast haridust 1950. aastal prof H. Lepnurme poolt loodud EELK Usuteaduse Instituudi muusikaosakonnas (esialgse nimetusega Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni Kirikumuusika Osakond). Tol ajal olid õppejõududeks Hugo Lepnurm ja Hella Tedder (orel, koorijuhtimine), Johannes Kappel (muusikateoreetilised ained), Emilie Karjus (hääleseade) ja Vilgo Linask (klaver).

Muusikaosakonna õpilasteks olid enamasti kirikuõpetajate prouad, kes said nõnda hakata aktiivselt kaasa aitama oma abikaasade tööle kiriku juures. Õppetöö toimus individuaal- ja rühmatundidena õppejõududega kokkuleppel. Orelitunnid toimusid Peeteli, Kaarli ja Toomkirikus, orelit sai harjutada ka Nõmme Rahu kirikus. Klaveri- ja muusikateooria tunnid toimusid EELK Konsistooriumi (Raamatukogu tn 8) ja Toomkiriku ruumes. Enamik tunde toimus nädalas korra. Õpingute järel andis Konsistoorium välja organisti või aseorganisti kutsetunnistuse.

Usuteaduse Instituudi Õppekoor (1967 - 1993)
Aastatel 1967-1993 tegutses Usuteaduse Instituudi õppekoor, mis koosnes muusikaosakonna õpilastest ja tulevastest kirikuõpetajatest. Koori peadirigentideks olid prof Hugo Lepnurm ja Tallinna Toomkiriku organist Johannes Kappel, abidirigentideks muusikaosakonna õpilased.

Alates 1970. aastast sai koori kohustuseks laulda Toomkirikus UI sessi-jumalateenistustel ja ordinatsiooniteenistustel. Aastate jooksul laulis selles kooris üle 160 laulja.

EELK Kirikumuusikakool (1991 - 1999)
1980-ndate aastate lõpul muusikaosakonna töö hääbus ja aastal 1991. a loodi EELK Kirikumuusikakool, mis sisuliselt jätkas UI muusikaosakonna alustatud viljakat tööd. Kirikumuusikakooli juhatas algul Ludmilla Toon, hiljem Heli Jürgenson. Peamiselt kogudustes juba töötavatele muusikutele suunatud koolitus ja kirikumuusikute-poolne huvi täiendkoolituse vastu säilis ka pärast 1999.a. Kirikumuusikakooli tegevuse lõpetamist.

UI kirikumuusika osakond 2001 - ...
2001. aasta sügisel avati taas EELK UI kirikumuusikaosakond (juhatajaks Kersti Petermann), mis korraldab kirikumuusikaalaseid kursusi (D- ja C-kursus) ja 2-3 korda aastas erinevate teemakäsitlustega täienduskoolituskursusi. Kursuste lõpetamise järel on võimalik taotleda vastavat kirikumuusiku D- või C-kutsekategooriat.


Kirikumuusika osakonna orelitunnid toimuvad kahel õppeorelil UI majas ja Püha Vaimu kiriku orelil, muud individuaaltunnid ja loengud Usuteaduse Instituudi majas (Pühavaimu 6). Kirikumuusikute ansambel laulab pea igal UI sessijumalateenistustel Püha Vaimu kirikus, samas saadakse ka liturgilise orelimängu prakstikat. Mitmed teoloogilised ained toimuvad koos usuteaduskonna teoloogia üliõpilastega. Õppejõududena on kirikumuusika osakonnas töötanud Anu Kõlar, Marje Tralla, Piret Aidulo, Kristel Aer, Ene Salumäe, Gustav Piir, Allan Kährik, Merike Toro, Kaie Kant, Kersti Petermann, Heli Jürgenson, Tiia Tenno, Kadri Ploompuu, Jaanus Torrim, Jaak Aus, Arne Hiiob, Marko Tiitus ja mitmed teised.