UI silt2014

Õppemaksud 2017/2018. õppeaastal

Instituudi nõukogu ettepanekul kinnitas 6. juunil 2017 EELK Konsistoorium 2017./2018. õppeaastaks uued õppemaksu määrad.

 

Kinnitati järgnevad õppemaksu määrad EELK Usuteaduse Instituudis, mis hakkavad kehtima 2017./2018. õa sügissemestrist:

USUTEADUSKOND

1.1. Usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe

1.1.1. Enne 2015./2016. õa sisseastunud

Õppemaks on 875 eurot semestris (1750 eurot õppeaastas), kusjuures:

1) EELK liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 50% – soodustusega õppemaks 437,50 eurot semestris (875 eurot õppeaastas);

2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 25% – soodustusega õppemaks 656,25 eurot semestris (1312,50 eurot õppeaastas).

1.1.2. 2015./2016. õa sisseastunud

Õppemaks on 875 eurot semestris (1750 eurot õppeaastas), kusjuures:

1) EELK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 50% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 50% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 437,50 eurot semestris (875 eurot õppeaastas);

2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 656,25 eurot semestris (1312,50 euro õppeaastas).

1.1.3. Alates 2016./2017. õa sisseastunud

Õppemaks on 875 eurot semestris (1750 eurot õppeaastas), kusjuures:

1) EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 656,25 eurot semestris (1312,50 euro õppeaastas).

1.1.4. Alates 2017./2018. õa sisseastunud

Õppemaks on 925 eurot semestris (1850 eurot õppeaastas), kusjuures:

1) EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 693,75 eurot semestris (1387,50 euro õppeaastas).

1.2. Kristliku kultuuriloo magistriõpe

1.2.1. Enne 2017./2018. õa sisseastunud

Õppemaks on 875 eurot semestris (1750 eurot õppeaastas).

1.2.2. Alates 2017./2018. õa sisseastunud

Õppemaks on 925 eurot semestris (1850 eurot õppeaastas).

1.3. Ainepunktide alusel õppeaineid võtvad isikud

1.3.1. Õppemaks on 31 eurot/ainepunkt (EAP).

1.3.2. Kui eksternõppur võtab 60 EAP mahus teoloogia aineid, et astuda magistriõppesse, siis: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui eksternõppur on õppeteenuse lepingus eelnevaks semestriks kokkulepitud õppemahust täitnud 100% – soodustusega õppemaks 23,25 eurot/ainepunkt (EAP).

PASTORAALSEMINAR

2.1 Diakonikoolitus

2.1.1. Vastavalt EELK-s kehtestatud „Diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete ning eksamineerimise korra“ § 2.2 Koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti.

2.1.2. Diakoniameti kandidaatide õppemaks on sessioonipõhine. Iga diakoniameti kandidaadi õppemaks on 50 eurot/õppesessiooni kohta.

KIRIKUMUUSIKA OSAKOND

3.1. Kirikumuusika D- ja C-kursus

Õppeteenustasu 1280 eurot õppeaastas

EELK liikmetele 550 eurot õppeaastas

3.2. Kirikumuusika eelkursus

Õppeteenustasu 770 eurot õppeaastas

Soodustus EELK liikmetele 320 eurot õppeaastas

3.3. Kirikumuusika individuaaltunnid 17 eurot/tund

EELK UI