VII. Süstemaatilise teoloogia õppetooli uudised

kjt logo

 

Viie aasta jooksul on järjekindlalt ja plaanipäraselt toimunud EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse kogu täiendamine süstemaatilise teoloogia õppekirjandusega.

Loe edasi...

 

Prof. Thomas-Andreas Põder olid kutsutud pidama ettekannet 19.02.2020 Tartu Pastoraadis toimunud konverentsil "EELK identiteet?".

Loe edasi...

 

Konverentsi pealkiri on "Jumal, aeg ja muutus". Konverentsil uuritakse, kuidas aeg ja muutus kui inimkogemuse ja -tunnetuse kaks tunnusjoont mõjutavad arusaamu Jumalast, jumalikust ja viimsest tõelisusest. Vt konverentsi kodulehte siit. Call for Papers tähtaeg on 15. aprill 2020. 

 

1. jaanuarist 29. juunini 2020 teeb prof. Thomas-Andreas Põder Helsingi Ülikooli oikumeenika professor Risto Saarineni kutsel külalisprofessorina uurimistööd Helsingi Ülikoolis. Põhiliselt on tema töö seotud ühisraamatuga "Sign, Method, and the Sacred: New directions in semiotic methodologies for the study of religion" (Märk, meetod ja püha: uued suunad religiooni uurimise semiootilistes metodoloogiates).

Loe edasi...

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna ja lisaks PDF-kujul. Selle leiab EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“.

Loe edasi...

 

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

Loe edasi...

 

Loeng toimub saksa keeles, küsimused ja diskussioon inglise keeles. Tõlgib prof dr Thomas-Andreas Põder. Loengut saab lugeda ajakirjast Kirik & Teoloogia siit. Vt ka dekaan prof. dr. Randar Tasmuthi ülevaadet külalisloengust siit.
 

Loe edasi...

 

Kallid üliõpilased, austatud kaasvõitlejad,

kutsun teid kaaluma tuleval õppeaastal lõputöö kirjutamist süstemaatilise teoloogia vallas. Mul on taas võimalus võtta mõned juhendatavad, kes saavad ühtlasi võimaluse osaleda süstemaatilise teoloogia uurimisseminaridel, kus osalevad ühiselt minu juhendatavad nii Tallinna kui Tartu usuteaduskondadeset. Infot lõputöödega seonduva kohta (ka võimalikke lõputöö teemasid) leiab instituudi kodulehelt siit

Loe edasi...

 

25.-29. juunini toimub Tartus Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni 17. aastakonverents üldteemal “Religion – Continuations and Disruptions” (Religioon – järjepidevused ja katkestused). Alates 3. juunist on avalikustatud konverentsi programm.

Loe edasi...