Muud väljaanded

EELK Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika osakond on välja andnud:

1. Latvus, Kari. Alguses oli sõna: piiblitundide õppematerjal. Tallinn, 1996. 332 lk.

2. Tamminen, Kalevi jt. Kuidas õpetan usuõpetust? : usundididaktika käsiraamat. Tallinn, 1998. 142 lk.

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi