kjt logo

 

Viie aasta jooksul on järjekindlalt ja plaanipäraselt toimunud EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse kogu täiendamine süstemaatilise teoloogia õppekirjandusega.

Loe edasi...

 

Prof. Thomas-Andreas Põder olid kutsutud pidama ettekannet 19.02.2020 Tartu Pastoraadis toimunud konverentsil "EELK identiteet?".

Loe edasi...

 

Konverentsi pealkiri on "Jumal, aeg ja muutus". Konverentsil uuritakse, kuidas aeg ja muutus kui inimkogemuse ja -tunnetuse kaks tunnusjoont mõjutavad arusaamu Jumalast, jumalikust ja viimsest tõelisusest. Vt konverentsi kodulehte siit. Call for Papers tähtaeg on 15. aprill 2020. 

 

1. jaanuarist 29. juunini 2020 teeb prof. Thomas-Andreas Põder Helsingi Ülikooli oikumeenika professor Risto Saarineni kutsel külalisprofessorina uurimistööd Helsingi Ülikoolis. Põhiliselt on tema töö seotud ühisraamatuga "Sign, Method, and the Sacred: New directions in semiotic methodologies for the study of religion" (Märk, meetod ja püha: uued suunad religiooni uurimise semiootilistes metodoloogiates).

Loe edasi...

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna ja lisaks PDF-kujul. Selle leiab EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“.

Loe edasi...

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi