Üliõpilasele

Üliõpilasele

Teaduskonverents 8-11-2013

EELK UI Usuteaduskonna üliõpilastele vajaliku info leiate siit rubriigist.

 

Selles kategoorias pole ühtegi artiklit. Kui sellel lehel näidatakse alamkategooriaid, siis ka need võivad sisaldada artikleid.

Alamkategooriaid

Tunniplaanid

Usuteaduskonna tunniplaanid

EELK Usuteaduse Instituudi tasemeõppes toimub õppetöö sessioonidena. Õppeaastas toimub 10 - 11 kolme- kuni neljapäevast kontaktõppe õppesessiooni. Osa õppetööd toimub e-õppe keskkonnas moodle ja lisaks tuleb üliõpilasel teha palju iseseivat tööd.

Rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe kontaktõppe tunniplaanid:

Üliõpilaselu

Kõik EELK UI immatrikuleeritud üliõpilased moodustavad EELK UI üliõpilaskonna.  EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas õpib u 130 üliõpilast.

Üliõpilaskond valib oma esindajad EELK UI Üliõpilasesindusse, mille kaudu on üliõpilaste võimalus osaleda nii teaduskonna nõukogu (välja arvatud akadeemilist pädevust nõudvates küsimustes) kui UI nõukogu töös. Vastavalt EELK UI põhikirjale on üliõpilasesindajate arv instituudi nõukogus vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust.

Üliõpilaskonna initsiatiivil toimuvad instituudis mitmesugused juba traditsiooniks saanud üritused nagu instituudi jõulupidu, rebastepidu jms.

Üliõpilasesindus

Üliõpilaskonna põhikiri

Üliõpilaspiletid

Ajateenistuse kohustusega üliõpilastele

Akadeemiline puhkus

Riiklikud õppetoetused ja stipendiumid

Õppelaen

Õppija õigus õppepuhkusele

Õppetoetused

Siit leiate infot erinevate pakutavate õppetoetuste, stipendiumide ja vahetusüliõpilaseks kandideerimise võimaluste kohta. Julgustame kõiki kandideerima!

 

 

 

Usuteaduskonna vilistlased

 vastuvottSiit leiad infot usuteaduskonna vilistlaste tegemiste kohta:

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi