Individuaalõpe

orelitundIndividuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.

Individuaalõpe on tasuline.

2020/2021. õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 20 eurot.

 

Individuaaltunde on võimalik võtta järgmistes ainetes:

Orel - oreli kui instrumendi, selle mängutehnika eripära ja pedaalimängu tundmaõppimine. Vastava raskusastmega erinevate ajastute oreliliteratuuri, interpretatsiooni ja mängutehnikate omandamine.

Liturgiline orelimängkoraalimäng, selle erijooned ja -võimalused, liturgiline orelimuusika ja selle ajalugu. Väikevormiliste koraalieelmängude improviseerimine. Erinevate koraalieelmängukogumikega tutvumine. Jumalateenistuste ja kiriklike talituste muusikaline kujundamine.

 

Klaver - erinevate ajastute klaverirepertuaari ja heliloojatega tutvumine, mängutehnika arendamine, interpretatsioon ja erinevad stiilid. Klaveripalade lehest mängimine ja analüüsimine.

Hääleseade - kirikumuusikutele ja teoloogidele, kes oma igapäevases töös on seotud häälelise koormusega. Hääle kui instrumendi tundmaõppimine ja selle praktiline arendamine. Häälelise vastupidavuse kujundamine ja diktsiooni arendamine.

 

Koorijuhtimine - koori dirigeerimistehnika omandamine, koorilaulu interpretatsiooni põhimõtted, koorilaulu analüüs. Eesti vaimuliku kooriliteratuuri ja muusikaajaloo olulisemate heliloojate kooriliteratuuri tundmaõppimine.

Selles kategoorias pole ühtegi artiklit. Kui sellel lehel näidatakse alamkategooriaid, siis ka need võivad sisaldada artikleid.