Uudised

Ove raadios

Rektor Ove Sanderi suvised raadioesinemised Vikerraadios ja Kukus

Rektor Ove Sander rääkis õppimisvõimalustest EELK Usuteaduse Instituudist Vikerraadio "Kirikuelu" saates,

Loe edasi...

Ui avaaktus 2013

EELK UI-s 18 lõpetajat

Instituudi selle kevadine lõpetajate rohkus annab tunnistust õpingutel üles näidatud püsivusest ja sihikindlusest. Kaheksateist rõõmsat diplomi/tunnistuse saajat ja nende pereliikmed ning sõbrad kogunesid Püha Vaimu kirikusse ja instituudi suurde auditooriumisse ühisele tänu- ja rõõmupeole.

Loe edasi...

Grandi kogumik

Esitleti uurimistöö kogumikku

Meil on rõõm teatada, et 20. mail 2015 esitleti instituudis uurimisprojekti "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" põhjal avaldatud publikatsiooni.

Loe edasi...

 

Pha Platoni seminari klastus
Püha Platoni Seminar külas UI-s

UI-s algas juunikuu kõrgetasemelise kohtumisega EAÕK Püha Platoni Seminari esindajatega, et jätkata ettevalmistustega õigeusu õppetooli täiemahuliseks käivitamiseks UI juures.

Loe edasi...

E Saag v2

EELK UI Evald Saagi järjekordsed stipendiaadid

EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi kevadisi stipendiaate oli neli - Tiit Lastik ja Katariina Ubaleht teoloogia rakenduskõrgharidusõppest ning Merle Mänd ja Eija Saarenmaa kristlikust kultuuriloo õppekavalt.

Loe edasi...