Uudised

Ui avaaktus 2013

EELK UI-s 18 lõpetajat

Instituudi selle kevadine lõpetajate rohkus annab tunnistust õpingutel üles näidatud püsivusest ja sihikindlusest. Kaheksateist rõõmsat diplomi/tunnistuse saajat ja nende pereliikmed ning sõbrad kogunesid Püha Vaimu kirikusse ja instituudi suurde auditooriumisse ühisele tänu- ja rõõmupeole.

Loe edasi...

Grandi kogumik

Esitleti uurimistöö kogumikku

Meil on rõõm teatada, et 20. mail 2015 esitleti instituudis uurimisprojekti "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" põhjal avaldatud publikatsiooni.

Loe edasi...

 

Pha Platoni seminari klastus
Püha Platoni Seminar külas UI-s

UI-s algas juunikuu kõrgetasemelise kohtumisega EAÕK Püha Platoni Seminari esindajatega, et jätkata ettevalmistustega õigeusu õppetooli täiemahuliseks käivitamiseks UI juures.

Loe edasi...

E Saag v2

EELK UI Evald Saagi järjekordsed stipendiaadid

EELK UI Evald Saagi nimelise toetusfondi kevadisi stipendiaate oli neli - Tiit Lastik ja Katariina Ubaleht teoloogia rakenduskõrgharidusõppest ning Merle Mänd ja Eija Saarenmaa kristlikust kultuuriloo õppekavalt.

Loe edasi...

EPS üldkogu 2014 017

UI dekaan prof dr Randar Tasmuth 60

Usuteaduse Instituut soovib oma kauaaegsele ja ustavale töötegijale rohket Jumala õnnistust, armu ja tervist kõikideks eelolevateks aegadeks.

Loe edasi...