Uudised

 

Randar Tasmuth
Dr Randar Tasmuth külastas Rochesteri piiskopkonda

UI  prof dr Randar Tasmuth oli 7.-12. oktoobrini külas  Rochesteri piiskopkonnas Inglismaal, kus ta tegi  piiskopkonna teaduskonverentsil ettekande Beyond Borders and Boundaries (piiride ja piirangute taga). 

Loe edasi...

Toetusfond 16.10.2013

Toetusfondi esimesed stipendiumid kevadsemestriks

Kolmapäeval, 16. oktoobril otsustas  UI toetusfondi nõukogu  teha EELK Konsistooriumile ettepanek nimetada fond edaspidi EELK Usuteaduse Instiuudi Evald Saagi nimeliseks  Toetusfondiks.

Loe edasi...

 

Diakonikandidaadid 2013
Konsistooriumis oli edukas diakoniameti   eksam

Teisipäeval, 15. oktoobril sooritasid EELK Konsistooriumi ees diakoniameti eksami usuteaduse instituudi pastoraalseminari  diakonikoolituse läbinud Andi Angel, Meelis Malk ja Jaanus Torrim.

Loe edasi...

Algamas on koostöö usuteaduse instituudi ja EBSi vahel

Reedel, 11. oktoobril alustas usuteaduse instituudi rektor Ove Sander Estonian Business School’i magistrantidele loengusarjaga, mille teemaks on maailma suuremate usundite suhtumine teispoolsusse.

Loe edasi...

EAK

Õigeusu seminar soovib ühineda usuteaduse instituudiga

Kolmapäeval, 9. oktoobril tutvustas EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku (EAÕK) sinodil õppimisvõimalusi instituudis.

Loe edasi...