Uudised

Ove raadios

Rektor Ove Sander pidas avaliku loengu Göteborgi Ülikoolis.

Loengu teemaks oli "Theology behind and after the Iron Curtain: Theological education in Estonia during Soviet regime and today"?

Loe edasi...

UT konverents kevad 2019

Konverents Uus Testament: kirik ja misjon Usuteaduse Instituudis

Veendumuse alusel, et Piiblile toetuv meelsus on valmis usus nägema kiriku kasvu võimalusi ja selleks tööd tegema, kogunes üle neljakümne inimese 4. aprillil 2019 Usuteaduse Instituuti tulevikule mõtlema.

Loe edasi...

Näitus Eesti vaimulikud

Näitus “Vaimulikud Eesti Vabariigi sünni ja taassünni juures“

Näitusega saab tutvuda EELK Usuteaduse Instituudi fuajees 2019. a aprillikuu lõpuni.

Loe edasi...

John Behri loeng UI s

Tuntud ortodoksi teoloogi John Behri loeng UI-s

Külalisloeng professor John Behrilt 7. märtsil 2019 äratas huvi Johannese evangeeliumi vastu.

Loe edasi...

Eelkaitsmine veeb 2019

Usuteaduskonnas toimus lõputööde eelkaitsmine

Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas toimus 13. ja 14. veebruaril kevadel kaitsmisele tulevate lõputööde kavandite eelkaitsmine.

Loe edasi...