UI silt2014

Õppemaksud 2015/2016. õppeaastal

Instituudi nõukogu ettepanekul kinnitas EELK Konsistoorium 2015/2016. õppeaastaks uued õppemaksu määrad.

 

 

Kinnitati järgnevad õppemaksu määrad:

USUTEADUSKOND

1.1 Usuteadus magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe
1.1.1 Enne 2015/2016 õa sisseastunud
Õppemaks on 750 eurot semestris, kus juures:
1) EELK liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 50% – soodustusega õppemaks 375 eurot semestris;
2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 25% – soodustusega õppemaks 562,50 eurot semestris;
1.1.2 Alates 2015/2016 õa sisseastunud
Õppemaks on 750 eurot semestris, kus juures:
1) EELK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 50% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 50% kui õppekava kumulatiivne täitmine on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 375 eurot semestris;
2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava kumulatiivne täitmine on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 562,5 eurot semestris;

1.2 Kristliku kultuuriloo magistriõpe
Õppemaks on 750 eurot semestris;

1.3 Ainepunktide alusel õppeaineid võtvad isikud
Õppemaks on 25 eurot/ainepunkt (EAP);

KIRIKUMUUSIKA OSAKOND

1.4 Kirikumuusika kursused:
1.4.1 D-kursus
Õppemaks on 640 eurot semestris, EELK liikmetele 240 eurot semestris;
1.4.2 C-kursus
Õppemaks on 640 eurot semestris, EELK liikmetele 240 eurot semestris;
1.4.3 Kirikumuusika eelkursus
Õppemaks on 385 eurot semestris, EELK liikmetele 130 eurot semestris;

1.5 Individuaaltunnid kirikumuusika osakonnas
Õppemaks on 15 eurot / 45 min tund, EELK liikmetele 10 eurot / 45 min tund.

 

EELK UI