Ove peab konet
Rektor Ove Sander jutlustas EELK Vaimulike Konverentsi avajumalateenistusel Läänemaal Rooslepa kabelis

 

 

Kõneldes teokast usust, vaevanägevast armastusest ja vastupidavast lootusest, julgustas ta kõiki jätkama Jumala teenimist tänutundes, rõõmus ja pühendumises – "Meie vaimulik teenimine tugevdab ja kinnitab nii meie kui ka kiriku usku. Ja siiski pole usk kunagi meie endi võtta või teha. Ta on kingitus Kristuselt. Ta on Püha Vaimu and. Ta on Jumala armastuse otsesemaiks väljenduseks. Vaid sellisena mõistetuna seob seesama usk meid Kristusega ning osutub maailmale usutavaks tunnistuseks."

EELK UI

Jutluse tervikteksti loe siit.