Eesti Piibliseltsi XXV Piiblipäev

 

PS300

EESTI PIIBLISELTSI XXV PIIBLIPÄEV

03.11.2018. EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu tn 6, Tallinn

 

Kava:

11.00 Avamine, tervitused

Ettekanded

Jaan Bärenson (EPS): Pool sajandit 1968. aasta Piibli ilmumisest võõrsil

Valdis Teraudkalns (Läti PS):

Ergo Naab (EPS): Näide testamentide vahelise aja kirjandusest: Iiobi testament ja selle suhted

Uue Testamendiga

Loe edasi...

Väikekandle kursus edasijõudnutele "Väike ingel vaiksel ööl ..."

Laululinnu lood kannel

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub koolitusele

„VÄIKE INGEL VAIKSEL ÖÖL...“.
VÄIKEKANDLE KOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE

Koolitus toimub 20. oktoobril 2018. a. kell 12.00-16.00 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn).

Koolitust viib läbi Helle Suurlaht, kes on EELK Risti koguduse organist.
Helle on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias väikekannelt ja on pärimusmuusikaõpetaja Keilas Waldorfkoolis Läte.

Koolitus "Väike ingel vaiksel ööl..." on inspireeritud kaunitest jõululauludest.

„Sügis on saabunud ja peale hingedeaega on taas advendiaeg algamas. Sel aastal tahan teiega jagada kauneid jõululaule, mida saab ka kandlekeeltel helistada.

Loe edasi...

Koolitus "Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast"

Hingehoidlik nõustamine abielulahutuse korral

EELK Usuteaduse Instituut ja EELK Perekeskus kutsuvad koolitusele

Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast

Koolituspäev perenõustajatele ja peretöö tegijatele toimub 3. novembril 2018 aadressil Pühavaimu 6, Tallinn

Koolituspäeva teemad:

Psühhoanalüütilise mõtteviisi alused, psühhoanalüütiline arusaam partnerite vastastikuse mõju olemusest suhtes.
· Üksikindiviidi ja paari areng objektsuhteteooria vaatenurgast.
· Teadvustamatu partneri valik
· Lahkhelides, ebakõlades, tülitsev või konfliktne paarisuhe ja arenev paarisuhe.
· Nartsissistlik suhe vs. loov suhe (ülemäärane enesekesksus vs loovus paarisuhte kujundajatena).
· Erinevustest tulenevate raskuste talumine kui tundeseoste loomise eeldus

Paariteraapia läbi psühhodünaamilise vaatenurga, psühhoanalüütilise suunitlusega paariterapeudi rollist.

Loe edasi...

Hingehoidja baaskoolitus

Hingehoidjate koolitus

Hingehoidja baaskoolitus

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.

Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Loe edasi...

Koolituste sari “Aeg elada ja aeg surra”

 

eluvõti

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel

“Aeg elada ja aeg surra”: Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid elu lõpu ja algusega seotud küsimustes

Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, meditsiini töötajad ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised.

Toimumisajad: Koolitus toimub kahel päeval kl 10.00-17.00, kuid võimalik on osaleda ka ühel päeval.

02.05.2018 I „Aeg elada ja aeg surra“
14.11.2018 II „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“

Loe edasi...