UI maja päikselineAvatud uste päev EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn
Reedel, 10. mail 2019 kell 9.15-19.00

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut kutsub tutvuma õppimisvõimalustega, külastama huvipakkuvaid loenguid ja seminare ning kohtuma üliõpilaste, õppejõudude ja töötajatega.

AVATUD LOENGUD:

9.15-12.00

Süstemaatilise teoloogia proseminar - õp prof Thomas-Andreas Põder
Aines õpitakse koostama akadeemilist teoloogilist teksti allikate põhjal ning kirjutama iseseisvat teoloogilist teksti.

• Vaimuliku juhendamise praktika - õp mag Matthias Burghardt

 

Religioonifenomenoloogia - õp dr Jaan Lahe
Kursus annab ülevaate religioossetest fenomenidest ja nende klassifitseerimisest. Teemad: sakraalne ja profaanne; jumalakäsitlused; inimesekäsitlus erinevates religioonides; kosmoloogia ja kosmogoonia; kurjus; surm ja sealpoolsus; ilmutus; religioosse pärimuse vormid ja zanrid; riitus ja selle liigid; ohver; palve; riik ja valitseja erinevates religioonides

12.00-12.20 PALVUS Usuteaduse Instituudi kabelis

12.20-13.15 LÕUNAPAUS

Loe edasi...

Süstemaatilise teoloogia raamat

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel

"Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis"

Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, kõik asjahuvilised.

Toimumisaeg: 24.04.2019 kl 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk: süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine.

Koolituse teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.

Loe edasi...

Laululinnu lood kannel

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna
KEVADINE VÄIKEKANDLE KURSUS ALGAJATELE
27. aprillil 2019. a. kell 11.00-15.00
EELK Tartu Maarja kogudusemaja saalis
(Õpetaja 5, Tartu)

Koolitusele on oodatud pühapäevakooli õpetajad, laste muusikaringide juhendajad, kirikumuusikud. Kevadine väikekandle kursus algajatele on mõeldud nendele, kellel huvi väikekandle vastu ja kes soovivad seda mängima õppida või nad on pilliga kokku puutunud ja tunnevad ses vallas end veel ebakindlalt.

Koolitus toimub laupäeval, 27. aprillil 2019 kell 11.00-15.00 Tartu Maarja kogudusemaja saalis

Koolitust viib läbi Keila Waldorfkooli Läte pärimusmuusikaõpetaja ja EELK Risti koguduse organist Helle Suurlaht.
Helle on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias väikekannelt.

Koolitusel õpitakse katmistehnikas pillimängu ja sõrmitsemistehnikat.

Loe edasi...

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna Hiiumaa pasunakoor 1931

TÄIENDUSÕPPE KURSUS

„EESTI MUUSIKA 100 AASTAT“
23. veebruaril, 30. märtsil ja 27. aprillil 2019 kell 10.15 - 16.00
EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn).

Kursusele on oodatud kirikumuusikud ja muusikaõpetajad, eesti muusika- ja kultuuriajaloo huvilised.

Kursus toimub kolmel laupäeval: 23. veebruaril, 30. märtsil ja 27. aprillil 2019 kell 10.15-16.00.

Kursus annab ülevaate eesti muusikast viimase 100 aasta jooksul, peamiselt läbi selle žanride ja rõhuasetusega eesti algupärasele muusikale.

Loe edasi...

Konverents külvaja

Konverents "Uus Testament: kirik ja misjon"

Konverents EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas,
Pühavaimu tänav 6, 4. aprillil 2019 kell 11.00

Konverentsil mõtleme koos ja töötame kaasa ühiste eesmärkide nimel:
• Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid.
• Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid.
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

Kristlased, kes me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena, kiriklike organisatsioonide kaastöötajatena. Lähtemõtted saame kaasa piibliteaduste ja koguduste praktilise koostöö võimalustest leidmaks ning arendamaks nende koostoimet.

Loe edasi...

Laululinnu lood kannel

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna
KEVADINE VÄIKEKANDLE KURSUS ALGAJATELE
9. märtsil ja 6. aprillil 2019. a. kell 11.00-15.00
EELK Usuteaduse Instituudis
(Pühavaimu 6, Tallinn)

Koolitusele on oodatud pühapäevakooli õpetajad, laste muusikaringide juhendajad, kirikumuusikud. Kevadine väikekandle kursus algajatele on mõeldud nendele, kellel huvi väikekandle vastu ja kes soovivad seda mängima õppida või nad on pilliga kokku puutunud ja tunnevad ses vallas end veel ebakindlalt.

Koolitus toimub laupäeval, 9. märtsil 2019 ja laupäeval, 6. aprillil 2019 kell 11.00-15.00

Koolitust viib läbi Keila Waldorfkooli Läte pärimusmuusikaõpetaja ja EELK Risti koguduse organist Helle Suurlaht.
Helle on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias väikekannelt.

Loe edasi...