Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilasele antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist õppetoetust, kui:
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75% või ta õpib täiskoormusega esimesel semestril;
3) tema arvestatud keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära 329 eurot pereliikme kohta.

 

Vajaduspõhine õppetoetus on 75-220 eurot ja sõltub üliõpilase perekonna sissetulekutest (toetust saab, kui pereliikme kohta on sissetulek alla 329 euro, arvesse võetakse kuni 24-aastaste puhul vanemad, alaealised õed/vennad ning õppivad õed/vennad).

Saamaks teada, kas üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist õppetoetust, peab seda kõigepealt taotlema.

Taotluse saab esitada keskkonnas www.eesti.ee, kuhu tuleb logida sisse ID-kaardi, mobiil-ID või interntipanga kaudu. Vastuse saab kohe kätte. Positiivse vastuse korral laekub raha arvele 7 päeva pärast.

Taotlusi vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks saab esitada kogu semestri jooksul, sügisel (septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja kevadel alates veebruarist (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks).

Õppetoetust ei ole õigust saada akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel ja üliõpilasel.

Õppetoetust ei ole õigust saada üliõpilasel ajal, mil ta saab õppetoetust välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt.

Vajaduspõhiste õppetoetuste eraldamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, tema hallatav riigiasutus või tema volitatud riigi asutatud sihtasutus.

Vajaduspõhise õppetoetuse määramise aluseks on EV õppetoetuste ja õppelaenu seadus.

Lisainfot leiate Haridus- ja Teadusministeerikumi vajaduspõhise õppetoetuse kodulehelt siit. 

EELK UI

  • Moodle
  • ÕIS
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi