Üliõpilaselu

Kõik EELK UI immatrikuleeritud üliõpilased moodustavad EELK UI üliõpilaskonna.  EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas õpib u 130 üliõpilast.

Üliõpilaskond valib oma esindajad EELK UI Üliõpilasesindusse, mille kaudu on üliõpilaste võimalus osaleda nii teaduskonna nõukogu (välja arvatud akadeemilist pädevust nõudvates küsimustes) kui UI nõukogu töös. Vastavalt EELK UI põhikirjale on üliõpilasesindajate arv instituudi nõukogus vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust.

Üliõpilaskonna initsiatiivil toimuvad instituudis mitmesugused juba traditsiooniks saanud üritused nagu instituudi jõulupidu, rebastepidu jms.

Üliõpilasesindus

Üliõpilaskonna põhikiri

Üliõpilaspiletid

Ajateenistuse kohustusega üliõpilastele

Akadeemiline puhkus

Vajaduspõhine õppetoetus

Õppelaen

Õppija õigus õppepuhkusele

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilasele antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist õppetoetust, kui:
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75% või ta õpib täiskoormusega esimesel semestril;
3) tema arvestatud keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära 329 eurot pereliikme kohta.

Loe edasi...

Õppija õigus õppepuhkusele

Üliõpilastel on võimalik õppetööl osalemiseks võtta seadusejärgselt õppepuhkust.

Täiskavanute koolituse seadus ütleb järgnevat õppepuhkuse kohta:

4. peatükk Õppija õigus õppepuhkusele
§ 13. Õppepuhkuse taotlemine ja tasustamine

(1) Töötajale ja ametnikule (edaspidi koos töötaja) antakse tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tööandja huvidest lähtuva koolituse puhul lähtutakse töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 5 või avaliku teenistuse seaduse §-s 31 sätestatust. Õppepuhkust antakse ka välisriigi samaväärses õppeasutuses tasemeõppes või täienduskoolitusel osalemiseks.

Loe edasi...

Õppelaen

Õppelaenu põhieesmärk on hariduse omandamisega seotud kulutuste katmine. Õppelaen on laen, see ei ole riigipoolne toetus või hüvitis. Nagu iga teine laen, tuleb õppelaen pangale tagasi maksta.

Loe edasi...

Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastus õppe- ja teadustööst.

Akadeemilist puhkust saab võtta:

 • Omal soovil (nt majanduslike raskuste, töötamise, välismaal viibimise tõttu)
 • Tervislikel põhjustel (sh rasedus)
 • Kaitseväe-teenistusse asumiseks
 • Alla 3-aastase lapse hooldamiseks

Loe edasi...

Üliõpilaskonna põhikiri

Üliõpilaskonna tegutsemise aluseks on üliõpilaskonna põhikiri.

Üliõpilasesindus

EELK UI üliõpilaskonna poolt valitud üliõpilasesinduse koosseisu kuuluvad 2017/2018. õppeaastal:

 • Marek Alveus
 • Andrus Lukas
 • Ülo Ormus
 • Doris Raudsepp
 • Aare Rüütel
 • Ann Tamme
 • Ain Lepasaar

Üliõpilasesinduse kontaktid:

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

aadress Pühavaimu 6, Tallinn.

Üliõpilaspiletid

EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilased saavad tõendada oma staatust esitades üliõpilaspileti.

Üliõpilaspileteid saab tellida kodulehel www.minukool.ee.

Seal tuleb kas oma ID-kaardi või internetipanga paroolidega sisse logida.

Seal saab esitada üliõpilaspileti tellimusi või üliõpilaspileteid pikendada. Valida on võimalik kas Eesti Üliõpilaspileti (kiibita) või rahvusvahelise üliõpilaspileti - ISIC-kaardi (kiibita) vahel. ISIC-kaardi tellimisel on ettenähtud väljastustasu, mis 2015. aastal on 6,4 EUR. Väljastustasu tuleb tellimuse esitamisel ära maksta. Kooli saadetud kaardi saab kätte dekanaadist.

Nii Eesti Üliõpilaspilet kui ka ISIC-kaart annavad õiguse ühistranspordis sõita üliõpilastele pakutud soodushindadega. Täpsemat infot leiate transpordipakkujate kodulehtedelt.

ISIC-kaardi pakutavate lisa soodustuste kohta leiate infot www.isic.ee kodulehelt.

SEB ja Swedbank üliõpilaspilet-pangakaardi tellimiseks pöörduge panga poole. Vajadusel saab tõendi selle kohta, et õpite UI-s dekanaadist.

Abimaterjalid:

Lisainfot ja abi saate õppekorraldusspetsialist Helen Kuldkepilt.

 • Moodle
 • ÕIS
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi