II. Süstemaatilise teoloogia õppetool:
 
Inimesed ja teadustöö
 
 
 

1. Korralised õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Kõnetund toimub 2019. a. sügissemestril teoloogiaõppekavade sessioonidel neljapäeviti kl 12.25-13.15. Kabinet asub UI peahoone 4. korrusel arvutiklassi taga. Kõnetundi on vajalik eelnevalt registreerida siin. NB! Õppetööga seotud küsimuste arutamine toimub üksnes auditoorse kohtumise ja kõnetunni raames, mitte e-posti teel.

t a poder foto tkuusemaa

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist); religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

 

Valik publikatsioone:

 • Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXVII: Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum 1, 2018, 609 lk)
 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Ca 100 teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (rajatud 2011) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige

 

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • Reformatsiooniteoloogia ja selle tähendus tänapäeval (2015-2017)                                  
 • Oikumeeniline teoloogia (2015-2019)
 • Teoloogilise uurimistöö ja süstemaatilise teoloogia olukord Eestis (2016-2018)
 • Teosemiootika (2016-2021)

 

Konverentsidel osalemised ja ettekanded 2018

- Ettekanne "Euroopa tähendus Ida-Euroopa vähemuskirikutele Eesti evangeelse luterliku kiriku näitel" Euroopa 26. konfessiooniloo konverentsil "Euroopa ja kirikud" (2.-3. märts 2018, Benhseim, Saksamaa).
- Ettekanne "Semiosphere and Religion. An Attempt in Theosemiotics in Dialoge with Juri Lotman" Lotmani 10. aastakonverentsil ""You Can Still Suprise Me". Lotman's Later Oeuvre: Results and Research Problems" (8.-10. juuni 2018, Tallinn).
- Külalisloengute sari "Reformatsioon - teoloogia, tänapäevane tähendus, tulevikuväljavaated" Evangeelse Luterliku Kiriku Teoloogilise Seminari õppepäevadel (Novosaratovka (St. Petersburg), 22.-31. august 2018). Teised õppejõud on prof. Daniel C. Beros (Buenos Aires), prof. Kenneth G. Appold (Princeton) ja prof. András Korányi (Budapest).
- Ettekanne "Uue Kiriku Laulu- ja Palveraamatu väljakutsed dogmaatika vaatenurgast" EELK Lauluraamatukonverentsil 26.-27. oktoober 2018 Tartus.
 

Vt T.-A. Põderi ettekande "Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna" (2016) videosalvestust (algab 38:33).

Vt T.-A. Põderi ettekande "Evangeelium ja usuvabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni" (2016) videosalvestust (esimesed 45 minutit)

Vt T.-A. Põderi vastust küsimusele, mis on dogma, saates "Ajalik ja ajatu" (2011) (algab 19:05).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s
 
 

Arne Hiob, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

 


2. Erakorralised õppejõud

Õppetooli õppetööd aitavad läbi viia ka erakorralised õppejõud:

 

Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
 

 

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Johann-Christian Põder, dr. theol., meditsiinieetika järeldoktor Kopenhaageni ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia osakonnas

Robert Kolb, PhD (teoloogia), luterliku teoloogia külalisprofessor

 

4. Õppetooli uurija-üliõpilased (praegused lõputööde kirjutajad)

Prof. T.-A. Põderi juhendatavad EELK Usuteaduse Instituudis seisuga august 2018, nende uurimistööde esialgsed pealkirjad ja eeldatav kaitsmisaeg (varasemad uurija-üliõpilased kajastuvad õppetooli juures kaitstud lõputööde kronoloogilises nimekirjas).
 
Jana Abzalon (RKH), Lutheri "Traktaat kristlase vabadusest" ja selle tähendus täna E. Jüngeli näitel (kevad 2019)
Mari-Liis Karula (RKH), "Töö pühitsemine" (Opus Dei) ja "usust lähtuv elu" (Oswald Bayer) (kevad 2019)
Kreet Aun (MA-kandidaat KKL), Lootusest (Jürgen Moltmann, Gerhard Sauter) (kevad 2019)
Tiit Maasikmäe (MA-kandidaat US), Gerhard O. Forde luterlik jutluseteoloogia ja EELK vaimulike jutluste analüüs (kevad 2019)
Peeter Mikkov (MA KKL), Lõpmatusest teoloogias ja matemaatikas (kevad 2019)
Joona Toivanen (PhD-kandidaat, TÜ usuteaduskond, juh. T.-A. Põder), The approaches to Trinitarian doctrine in the ecumenical and missiological documents (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides) (osaleb ST uurimisseminaris külalisena) 
 
ST 1. uurimisseminar 03.02.2017
                          Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
 
 
 
 • Moodle
 • ÕIS
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi