II. Süstemaatilise teoloogia õppetool:
 
Inimesed ja teadustöö
 
 
 

1. Korralised õppejõud

Thomas-Andreas Põder, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor, õppetooli juhataja

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetööga seotud küsimuste arutamine toimub kõnetunnis, mitte e-posti teel. Kõnetund toimub kl 12.30-13.10 nendel päevadel, mil on prof. Põderi loengud (tunniplaanid leiab UI kodulehel rubriigist "Usuteaduskond"). Koht: UI peahoone 4. korruse arvutiklassi tagune kabinet.

t a poder foto tkuusemaa

Peamised uurimissuunad:

 • süstemaatiline teoloogia (teoloogiamõiste, kolmainuõpetus/ ristiteoloogia/ õigeksmõistuõpetus, kirikuteooria/ sotsiaaleetika)
 • oikumeeniline teoloogia (kirikute ühtsus/ mitmekesisus, EKOE ja Porvoo Osadus, luterlaste ja õigeusklike dialoog); religioonide/ maailmavaadete pluraalsus, dialoog ja kooselu
 • religioonifilosoofia (religioon(id) filosoofilisest vaatepunktist); religiooni- ja teosemiootika
 • valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu (seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega); teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

 

Valik publikatsioone:

 • Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid, koostanud koos R. Tasmuthi ja A. Burghardtiga (EELK UI toimetised XXV, 2017, 288 lk)
 • Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen [Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika] (Forschungen zur Systematischen und Ökumenischen Theologie 156, 2016, 509 lk)
 • Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud (Avatud Eesti Raamat, 2013, 759 lk)
 • Elmar Salumaa, Evangeelium ja eetos, koostaja (Eesti mõttelugu 84, 2008, 542 lk)
 • Ca 100 teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit
 • Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (rajatud 2011) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige

 

Käimasolevad uurimisprojektid:

 • Reformatsiooniteoloogia ja selle tähendus tänapäeval (2015-2017)                                  
 • Oikumeeniline teoloogia (2015-2019)
 • Teoloogilise uurimistöö ja süstemaatilise teoloogia olukord Eestis (2016-2018)
 • Teosemiootika (2016-2021)

 

Konverentsidel osalemised ja ettekanded 2016-2017

Vt T.-A. Põderi ettekande "Schleiermacheri teoloogiahariduse kontseptsiooni tähendusest toona ja täna" (2016) videosalvestust (algab 38:33).

Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Akadeemiline CV Academia.edu-s
 
 

Arne Hiob, õp, dr. theol., süstemaatilise teoloogia professor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis

 


2. Erakorralised õppejõud

Õppetooli õppetööd aitavad läbi viia ka erakorralised õppejõud:

 

Toomas Abiline, MA (religiooniuuringud), lektor

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Akadeemiline CV Eesti Teadusinfosüsteemis
 

 

3. Külalisõppejõud jt õppetooliga seotud uurijad

Robert Kolb, PhD (teoloogia), luterliku teoloogia külalisprofessor

 

4. Õppetooli uurija-üliõpilased (praegused lõputööde kirjutajad)

Prof. Põderi juhendatavad EELK Usuteaduse Instituudis seisuga november 2017, nende uurimistööde esialgsed pealkirjad ja eeldatav kaitsmisaeg.
 
Jana Abzalon (RKH), Lutheri "Traktaat kristlase vabadusest" ja selle tähendus täna E. Jüngeli näitel (kevad 2019)
Mari-Liis Karula (RKH) (kevad 2019)
Doris Raudsepp (RKH), Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused (kevad 2018)
Kairi Tamuri (RKH), Gerhard O. Forde'i käsitus M. Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalse luterluse programm (kevad 2018)
Karin Kallas (MA-kandidaat), Inimese- ja jumalamõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal (kevad 2018)
Ülo Liivamägi (MA-kandidaat, juh. L. Kilemit, T.-A. Põder) (kevad 2018)
Tiit Maasikmäe (MA-kandidaat), Gerhard O. Forde luterlik jutluseteoloogia ja EELK vaimulike jutluste analüüs (kevad 2018)
Volli Nugis (MA-kandidaat) (kevad 2019)
Ariel Süvari (MA-kandidaat), Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri „paljususe teoloogiale“ Ingolf Dalferthi olevikuliseks saava Jumala mõistmise foonil (kevad 2018)
Joona Toivanen (PhD-kandidaat, TÜ usuteaduskond, juh. T.-A. Põder), The approaches to Trinitarian doctrine in the ecumenical and missiological documents (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides) (osaleb ST uurimisseminaris külalisena) 
 
ST 1. uurimisseminar 03.02.2017
                          Esimene uurimisseminar (3. veebruar 2017)
 
 
 
 • Moodle
 • ÕIS
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi