Konverentsid

EELK UI professorid Robert Kannukene ja Ago Viljari: 100 aastat sünnist

04.11.2010 toimus teaduskonverents EELK UI professorid Robert Kannukene ja Ago Viljari: 100 aastat sünnist. Konverentsil pidasid peaettekanded R. Kannukese töö jätkaja võrdleva usuteaduse alal dots. Jaan Lahe ja A. Viljari töö jätkaja Uue Testamendi alal prof Randar Tasmuth.

Konverents EELK Diakooniapäevade raames

18.-19.11.2011 toimus EELK Diakooniapäevade raames konverents, mille korraldajateks olid EELK UI ja EELK Diakooniatalitus. Diakooniakonverents ja sellele järgnev seminar oli pühendatud EELK Usuteaduse Instituudi 65. aastapäevale.

Konverentsi teemad: Eesti ühiskonna probleemide mõtestamine ja mõistmine, nende lahendamisele kaasaitamine on diakooniatöö missiooni oluline osa. Kas ja kuidas on need ülesanded leidnud koha EELK arengukavas? Kes on nende ülesannete teostaja? Koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil on võti, mille abil saame aidata hädasolijat ning toetada naabrit.

Konverentsi ettekanded slaididel:

Margo Kikas - Eesti areng ühiskonnapoliitilisest vaatenurgast (*.ppt)

Vaike Salveste -  Professionaalide ja vabatahtlike koostöö (*.ppt)

Avo Üprus, EELK Diakoonia arenguprogrammi, tagasivaade, ülevaade tänasest  ja pilk tulevikku.

Teaduskonverents "Kogudus ja kogukond: 21. sajandi paradoksid”

 

02.10 toimus Viljandi Jaani kirikus 6. Diakoonia rahvusvaheline teaduskonverents "Kogudus ja kogukond: 21. sajandi paradoksid”, mis oli seotud traditsioonilise Viljandis frantsiskusepäeva konverentsiga. Ettekandjateks olid Rein Ruutsoo, Marko Tiitus ja Grundtvigi partnerite esindajad.