UI õppekirjandus

UI õppekirjandus

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas on ilmunud:

Nr 1. Weiser, Artur. Vana Testamendi sissejuhatus. Tallinn, 1994. 178 lk.

Nr 2. Dammann, Ernst. Usundiloo alused. Tallinn, 1995. 140 lk.

Nr 3. Drane, John. Jeesus. Tallinn, 1996. 134 lk.

Nr 4. Fischer, Karl Martin. Algkristlus. Tallinn, 1995. 208 lk.

Nr 5. Bruce F.F. Paulus. Tallinn, 2010. 380 lk.

Nr 6. Thurén, Jukka. Rooma kiri. Tallinn, 2001. 190 lk.

Nr 7. Thurén, Jukka. Johannese evangeelium. Tallinn, 2001. 247 lk.

Nr 8. Braw, Christian. Õnne käsiraamat. Sissejuhatus Väikesesse Katekismusesse. Tallinn, 2006. 84 lk.

Nr 9. Aalto, Kristi; Gothóni, Raili. Inimese kõrval. Hingehoiu õpik.
Tallinn, 2010. 199 lk.

 Uus trükk. Tallinn, 2017. 159 lk.

Nr 10. Hiob, Arne. Luterliku dogmaatika alused. Tallinn, 2013. 360 lk.

Nr 11. Luterlikud usutunnistuskirjad. Tallinn, 2014. 411 lk.

Nr 12. Hiob, Arne. Vene religioonifilosoofia lühiülevaade. Tallinn, 2014. 121 lk.

 

 Nr 13. Kettunen, Paavo. Aitav kohtumine I. Tallinn, 2016.

 Nr 14. Jumala armu poolt vabastatud. Toimetaja Anne Burghardt. Tallinn, 2016. 278 lk.