Siit leiate infot erinevate pakutavate õppetoetuste, stipendiumide ja vahetusüliõpilaseks kandideerimise võimaluste kohta. Julgustame kõiki kandideerima!

 

 

 

Konkurss Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumile.

Herbert Kuurme mälestufondi stipendiumi eesmärk on motiveerida noorte vaimulike enesetäiendamist ja teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses.

Välja antakse üks 650 euro suurune stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 03. augustiks 2018 esitada:

Elektrooniline taotlus vastaval vormil Tartu Kultuurkapitali kodulehel (nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet)
Lühiesse teemal "Minu osa koguduses ja kogukonnas" (0,5-1 lk)
võimalusel soovituskiri
Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet

Herbert Kuurme (1911-2005) oli legendaarne Põltsamaa kirikuõpetaja, kelle mälestusfond asutati perekonna poolt 2006. aastal.

Lisainfo tel 744 1500, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilasele antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist õppetoetust, kui:
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75% või ta õpib täiskoormusega esimesel semestril;
3) tema arvestatud keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära 358 eurot pereliikme kohta.

Loe edasi...

Stipendium erivajadustega üliõpilastele

Alates 2014/2015. õppeaastast on erivajadustega noortel võimalik taotleda stipendiumi kõrgharidusõpingutes osalemiseks. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Loe edasi...

Vajaduspõhine eritoetus

Majanduslikult keerulisse seisu sattunud üliõpilastel, kellel on kehtiv vajaduspõhise õppetoetuse negatiivne otsus vastaval semestril, võimalik taotleda vajaduspõhis eritoetust.

Riik eraldab EELK Usuteaduse Instituudile vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks finantsvahendeid 2018. aastaks mahus, mis lubab määrata ühele üliõpilasele vajaduspõhise eritoetuse kevadsemestril ja sügissemestril.

Loe edasi...

EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond

EELK UI Evald Saagi nimeline toetusfond (edaspidi ESTF) on loodud, et toetatada üliõpilaste ja õppejõudude õppimisvõimalusi EELK UI-s andes välja stipendiume ja preemiaid ning finantseerides uurimisprogramme.
Toetusfondi on nimetatud Evald Saagi nimeliseks, et tänulikult mäletada kõikide endiste EELK UI õppejõudude, eriti instituudi rajaja ja dekaani dr Evald Saagi, panust teoloogia õpetamisel ning kirikule töötegijate koolitamisel.
ESTF-i nõukogu kuulutab iga õppeaasta alguses välja stipendiumite arvu ja väljamakstava raha maksimaalse kogusumma, mida on võimalik taotleda.
 
Stipendiume määratakse kaks korda õppeaasta jooksul, sügis- ja kevadsemestriks.
Stipendiumid jagunevad õppe- ja uurimisstipendiumideks.
 
Õppestipendium
Kes saab õppestipendiumi taotleda?
Õppestipendiumit saab taotleda UI üliõpilane, kes õpib UI-s täiskoormusega (on täitnud eelneval semestri õppekava vähemalt 75% ulatuses), kusjuures kõik läbitud õppeained peavad olema hinnatud positiivsetele hinnetele.
Esmakursuslastel on võimalik taotleda õppestipendiumit alates esimese õppeaasta kevadsemestrist ja ta saab taotleda esimese õppeaasta kevadsemestriks.
Edaspidi saab stipendiumi taotelda üldjuhul kaheks semestriks.
Õppestipendiumi suurus
Taotletava stipendiumi maksimaalseks suuruseks on üldjuhul õppeteenustasu suurus vastava semestri jooksul.
NB! Õppestipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele siirdumise ja eksmatrikuleerimise korral.
Uurimisstipendium
UI õppejõudude ja teadustöötajatel on uurimisstipendiumi taotlemiseks vaja esitada projekt, mis näitab stipendiumi kasutamist ja/või uurimistulemust (artikkel, õppevahend, monograafia jne).
Uurimisprojektil peavad olema akadeemiline ning kiriku vajadusi silmaspidav aspekt. 
NB! Stipendiumi saaja on kohustatud õpingutega seotud artiklites ja ettekannetes viitama UI õppeprogrammile, millel õppimist toetatakse ESTF-i vahenditest.
Kuidas taotleda?
Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita stipendiumi taotlusvorm. Taotlusvormi saab täita õppeinfosüsteemis ÕIS (minu andmed -> stipendiumid) või täitke juuresolev taotlusvorm allkirjastage see digitaalselt ning saatke aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik taotlust elektrooniliselt esitada, siis paberkandjal allkirjastatud taotlus tuleb saata või tuua ESTF-i nõukogu nimele UI rektoraadi kantseleisse.
Uurimisstipendiumi taotlemisel tuleb taotlusvormile lisada  uurimisprojekt, mis kirjeldab  stipendiumi kasutamist ja/või näitab ära uurimistulemuse (artikkel, õppevahend, monograafia jne).
 
Stipendiumi taotlemisel sügissemestriks tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. oktoobriks ja kevadsemestril 1. veebruariks.
Stipendiumi saaja on kohustatud informeerima ESTF-i nõukogu ESTF-i stipendiumi perioodil saadud kõikidest teistest stipendiumitest või toetustest.
Otsus stipendiumi määramiseks
Otsuse õppestipendiumi või uurimisstipendiumi määramise ja selle väljamaksmise graafiku kohta teeb ESTF-i nõukogu sügissemestril hiljemalt 15. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 15. veebruariks.
ESTF-i nõukogu kaasab uurimisstipendiumi taotlustele ning nendele lisatud uurimisprojektide hindamisse akadeemilisi spetsialiste. Konkursi korral koostatakse uurimisprojektidest pingerida.
Lisainfot saab küsida aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 611 7401.

Veel artikleid...

  1. Erasmus
  • Moodle
  • ÕIS
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi