Õppemaksud

Vastavalt EELK Usuteaduse Instituudi ”Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustes ja korras” paragrahvis III lõige 10 sätestatule kehtestab usuteaduskonna nõukogu VÕTA taotluse läbivaatamise tasud alates 1. juulist 2016 järgnevalt:

1. ühe ainekursuse ülekandmiseks esitatud taotlus: 10 eurot ainekursuse kohta;
2. rohkem kui ühe ainekursuse ülekandmiseks esitatud taotlus: 7 eurot ainekursuse kohta;
3. taotlus ühe ainekursuse arvestamiseks töökogemuse alusel: 15 eurot ainekursuse kohta;
4. taotlus praktika arvestamiseks töökogemuse alusel 80 eurot;

Vastavalt ”Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale” on taotluse läbivaatamine ja hindamine on tasuta järgmistel juhtudel:
1. taotletakse varem Instituudis sooritatud õppeaine(te) hindamist;
2. üliõpilane on eelnevalt dekaaniga kokku leppinud õpingute sooritamise teises kõrgkoolis;
3. kõrgkoolide vahel on sõlmitud vastavad kokkulepped;
4. vastuvõtutingimustele vastavuse kindlaksmääramisel;
5. magistriõppesse astumisel eeldusainete hindamisel.

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi