Juhendid

Õppetöö alusdokumendid

Õppida soovijate vastuvõttu EELK UI usuteaduskonda reguleerib usuteaduskonna vastuvõtueeskiri:

Õppetöö korraldust reguleeriv alusdokument usuteaduskonnas on õppekorralduseeskiri:

 

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

Kirjalike tööde vormistamist reguleerivad juhendid:

 

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist puudutavad juhendid

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord EELK Usuteaduse Instituudis:

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) juhend taotlejale:

ÕIS-is VÕTA taotluse esitamise juhend:

 Teaduskonnanõukogu otsus VÕTA tasude kehtestamise kohta:

 

 

Lõputööde esitamis ja kaitsmist puudutavad dokumendid

Tasemeõppe magistri- ja lõputööde esitamise ja kaitsmist reguleerivad akadeemiliste kraadide põhimäärus ja lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kord:

 

 

Tahvli juhend üliõpilastele

    EELK UI õppeinfosusteemi kasutusjuhend üliõpilastele:

Veel artikleid...

  1. Juhendid õppejõududele
  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi