Teoloogia Akadeemia ühinemine UI-ga

1. juulil 2013 ühines erarakenduskõrkool Tartu Teoloogia Akadeemia EELK Usuteaduse Instituudiga ja jätkab tööd instituudi usuteaduskonna struktuuriüksusena UI Tartu Teoloogia Akadeemiana (UI TTA).

Õppetöö toimub selles valdkonnas peamiselt Tartus.

 

 

  • Moodle
  • ÕIS
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi